Jak działa IMS Database Reorganization Expert for z/OS

Reorganizacja bazy danych IMS

Dzięki przedstawionym narzędziom użytkownik może zreorganizować bazę danych IMS i utworzyć swoistą nową kopię bazy danych — jej „cień”. Aby rozwiązanie IMS™ Database Reorganization Expert for z/OS® mogło realizować operacje równolegle, zestawy danych w nowo utworzonej kopii bazy danych wymagają obszaru roboczego w pamięci masowej DASD o takiej samej wielkości jak obszar roboczy dla wejściowych zestawów danych. Pierwotne zestawy danych mogą być usuwane automatycznie po zakończeniu podmieniania nazw oryginalnych i skopiowanych zestawów danych.

IMS High Performance Unload

IMS High Performance Unload wydobywa dane z wejściowej bazy danych i przekazuje je do systemu IMS High Performance Load za pomocą specjalnego „potoku” danych. Tym samym ogranicza aktywność we/wy, ponieważ konieczność stosowania pliku wyjmowania (unload file) zostaje wyeliminowana.

IMS Index Builder

IMS Index Builder umożliwia przekazywanie informacji o dodatkowym indeksie z obszaru zlecenia ładowania do obszaru zlecenia tworzenia indeksu, co pozwala na przeprowadzenie operacji przetwarzania za pomocą innego mechanizmu przenoszenia danych. IMS Index Builder tworzy dodatkowe indeksy dla zreorganizowanej bazy danych podczas całego procesu reorganizacji.

IMS High Performance Image Copy

IMS High Performance Image Copy umożliwia przekazywanie bloków baz danych bezpośrednio z obszaru zlecenia ładowania do obszaru kopiowania obrazu w celu ich przetworzenia. W trakcie procesu reorganizacji zestawy danych kopiowanego obrazu można utworzyć dla zreorganizowanej bazy danych i odbudowanych indeksów.

IMS High Performance Pointer Checker

IMS High Performance Pointer Checker umożliwia weryfikowanie wskaźników HASH podczas przetwarzania operacji kopiowania obrazu. Sterownik IMS Parallel Reorganization Driver (IPR Driver) służy do tworzenia harmonogramów i nadzorowania zadań wyjmowania, ładowania, budowania indeksów i kopiowania obrazów w ramach jednego etapu. Jako że zadania te są realizowane przez pięć wysoce wydajnych narzędzi IBM, a dane pośrednie są przekazywane między zadaniami podrzędnymi bez udziału fizycznych portów we/wy, reorganizacja odbywa się błyskawicznie.