Co IMS Database Reorganization Expert może zmienić w Twojej firmie

IMS™ Database Reorganization Expert for z/OS® udostępnia wbudowaną infrastrukturę do reorganizowania w pełni funkcjonalnych baz danych IMS. Umożliwia szybkie i wydajne reorganizowanie bazy danych poprzez równoległe realizowanie zadań wyjmowania, ładowania, budowania indeksów i kopiowania obrazów, jeśli w bazie danych nie istnieją relacje logiczne.

Eliminacja wielu etapów przekłada się na większą efektywność, a ponadto pozwala udoskonalić dostępność i wydajność bazy danych IMS. Rozwiązanie oferuje wszystkie funkcje i możliwości produktu IMS Parallel Reorganization for z/OS w wersji 3.2.

IMS Database Reorganization Expert for z/OS

Kompleksowe podejście

Umożliwia tworzenie, konfigurowanie i scentralizowane przechowywanie zasad dotyczących wykrywania wyjątków baz danych oraz warunkowej reorganizacji baz danych.

Inteligentna reorganizacja

Oferuje funkcję inteligentnej reorganizacji (Smart Reorg), w ramach której użytkownik jest powiadamiany o wyjątkach baz danych i ma do dyspozycji możliwość warunkowej reorganizacji w oparciu o strategie przechowywane w centralnym repozytorium strategii.

Skuteczniejsze określanie potrzeb w zakresie reorganizacji

Gromadzi dane statystyczne dotyczące baz danych i określa potrzeby baz danych w zakresie reorganizacji, uwzględniając strategię reorganizacji przypisaną dla bazy danych.

Niezbędne alerty

Wykrywa wyjątki baz danych i powiadamia użytkowników mechanizmu TSO lub operatorów systemu z/OS wskazanych w stosownej polityce i stanie wyjątkowym.

Funkcje IMS Database Reorganization Expert for z/OS

  • Reorganizacja bazy danych IMS
  • IMS High Performance Unload
  • IMS Index Builder
  • IMS High Performance Image Copy
  • IMS High Performance Pointer Checker