Jak działa IMS Connect Extensions

Integracja z IMS Connect

IMS™ Connect to zintegrowana funkcja podsystemu IMS w wersji 9. lub nowszej. To swego rodzaju ścieżka, którą transakcje TCP/IP uzyskują dostęp do podsystemu IMS. IMS™ Connect Extensions for z/OS® usprawnia zarządzanie dostępem do podsystemu IMS przez IMS Connect w oparciu o protokół TCP/IP. Obejmuje ona komponenty działające w ramach produktu IMS Connect, zestawy kronik odnotowujące aktywność IMS Connect oraz interfejsy ISPF, z/OS Explorer i REXX służące do zarządzania systemami IMS Connect systems i wchodzącymi w ich skład funkcjami IMS Connect Extensions.

Zaawansowane funkcje kierowania obciążeń

Dostępne w IMS Connect Extension funkcje kierowania obciążeń, działające w oparciu o reguły, pozwalają reagować na zmiany w zakresie mocy obliczeniowej przeznaczonej do obsługi i przetwarzania obciążeń. IMS Connect Extensions umożliwia tworzenie reguł kierowania w godzinach i poza godzinami szczytu, zarządzanie składnicami danych zmagającymi się z lawinowym przyrostem informacji, zapewnienie ciągłości działanie podczas planowanych i nieplanowanych przestojów składnic danych oraz redystrybucję obciążeń po przywróceniu sprawności usług.

Automatyzacja równoważenia obciążeń

Użytkownik może uzyskiwać dostęp do usług IMS Connect Extensions bezpośrednio z poziomu programów REXX. Rozwiązanie automatycznie wstrzymuje lub wznawia kierowanie do składnicy danych, zmienia reguły kierowania, przełącza aktywne kroniki, włącza śledzenie zasobów, aktualizuje definicje lub uruchamia polecenia w docelowym systemie bądź składnicy danych.

Scentralizowane sterowanie IMS Connect

IMS Connect Extensions umożliwia scentralizowane sterowanie systemami IMS Connect. Uproszczone i przejrzyste interfejsy klienckie pozwalają zarządzać wszystkimi systemami IMS Connect i nadzorować je w scentralizowany sposób. Użytkownik może wydawać polecenia IMS Connect commands z jednego miejsca.

Rejestruje i rozszerza dane o zdarzeniach w IMS Connect

Kronika IMS Connect Extensions zawiera szczegółowe informacje o aktywności IMS Connect. Kroniki IMS Connect Extensions mogą być analizowane przez narzędzia IMS Problem Investigator, IMS Performance Analyzer i IBM Transaction Analysis Workbench w celu ułatwienia debugowania i przeprowadzania analizy wydajności. Ponadto rozwiązanie rozszerza dane o zdarzeniach zarejestrowane w IMS Connect, zapisując własne rekordy zdarzeń zapewniające dodatkowe informacje o zdarzeniach dotyczących bezpieczeństwa i umożliwiające monitorowanie wydajności, z jaką obciążenia są kierowane.

Informacje o opóźnieniach transakcji

Użytkownik może uzyskiwać dostęp do usług IMS Connect Extensions bezpośrednio z poziomu programów REXX. Rozwiązanie automatycznie wstrzymuje lub wznawia kierowanie do składnicy danych, zmienia reguły kierowania, przełącza aktywne kroniki, włącza śledzenie zasobów, aktualizuje definicje lub uruchamia polecenia w docelowym systemie bądź składnicy danych.