Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® IMS™ Command Control Facility for z/OS® zwiększa wydajność w różnych obszarach monitorowania i analizowania procesów przetwarzania komend IMS. Umożliwia wyświetlanie wielu systemów IMS w pojedynczym widoku i obsługuje regiony sterujące DB/CTL, DB/DC i DC/CTL.
IMS Command Control Facility

Proste wykonywanie komend IMS

Użytkownik może użyć narzędzia do przetwarzania wsadowego, wywoływalnego interfejsu API lub sesji TSO realizowanej za pośrednictwem interfejsu ISPF.

Analizowanie komend przed ich wykonaniem

Analizowanie komend bazy danych IMS polega na weryfikacji bloków sterujących DBRC i IMS przed ukończeniem każdego procesu przetwarzania komendy i zapewnia jego pomyślną finalizację we wszystkich wymaganych systemach.

Scentralizowana weryfikacja dziennika

Wszystkie komunikaty głównego terminalu IMS można wyświetlić w pojedynczym widoku dziennika wraz z komendami i odpowiedziami komend.

Sterowanie wsadowe przy użyciu syspleksu

Używając w syspleksie procesora komend wsadowych, można przetworzyć komendy IMS we wszystkich regionach.

Usprawnienie i zsynchronizowanie zmian

Menedżer komend wsadowych pozwala na zsynchronizowanie wprowadzanych elektronicznie zmian i komend baz danych w wszystkich regionach syspleksu.