Wyróżnione funkcje

Klonowanie całych podsystemów IMS

Narzędzie stosuje szybką replikację i inne procesy kopiowania danych do odświeżania istniejących środowisk testowych lub tworzenia nowych. Odciąża zasoby procesorowe i we/wy hosta, przenosząc proces kopiowania do procesora pamięci masowej, oraz umożliwia zachowanie zgodności z różnymi konfiguracjami i standardami pamięci masowej dzięki systemowemu zarządzaniu pamięcią masową (SMS). Zapewnia bezpieczeństwo i anonimowość dzięki funkcjom maskowania danych, a także aktualizuje dane sterujące odtwarzaniem baz danych (DBRC — Database Recovery Control) i obsługuje duże bazy danych o wysokiej dostępności (HALDB — High Availability Large Database).

Swobodne udostępnianie danych

Oferuje możliwość współużytkowania danych w wielu podsystemach IMS w środowisku Parallel Sysplex. IMS Cloning Tool klonuje całe systemy IMS i powiązane z nimi bazy danych, jak również wybrane bazy danych IMS na tej samej lub współużytkowanej partycji logicznej (LPAR), w tym wszystkie podsystemy IMS w grupie lub podzbiorze współużytkowania danych.

Obsługa IBM FlashCopy lub STK SnapShot

Umożliwia wykonywanie kopii IBM® FlashCopy® lub STK SnapShot za pomocą masek VOLSER, grup pamięci masowych SMS lub połączenia tych opcji w celu wyeliminowania konieczności określania poszczególnych woluminów. Pozwala wydawać polecenia DFSMSdss służące do transparentnego inicjowania kopii FlashCopy lub SnapShot, tak aby do uruchamiania tych narzędzi nie trzeba było stosować dodatkowych komend w języku JCL. Ponadto jednocześnie gromadzi informacje o objętości źródłowej katalogu ICF, inicjuje kopie FlashCopy/SnapShot w celu zachowania zgodności po zmianie nazw i przeprowadza testy dotyczące zakończenia związków FlashCopy lub SnapShot.

Opcje systemowego zarządzania pamięcią masową (SMS)

Rozbudowane opcje systemowego zarządzania pamięcią masową (SMS) pozwalają określić, jak konstrukty klas SMS będą wykorzystywane w kontekście sklonowanych zestawów danych, a tym samym umożliwiają prawidłowe zarządzanie zestawami danych. Ponadto narzędzie automatycznie kojarzy ze sobą dane w zależności od ich woluminu (zestawy danych SMS i inne niż SMS lub według rozmiaru urządzenia).