Automatyzacja klonowania systemu IMS dzięki IBM IMS Cloning Tool for z/OS

IBM® IMS™ Cloning Tool for z/OS® ułatwia szybkie klonowanie podsystemów i baz danych IMS w celu zwiększenia dostępności danych. IMS Cloning Tool łączy w sobie technologię błyskawicznego kopiowania oraz mechanizmy automatyzacji ograniczające nakłady pracy wykonywanej ręcznie. Dzięki temu podwyższa produktywność oraz znacznie ogranicza zarówno czas przestoju w sieci, jak i koszty tworzenia dokładnej kopii lub klonowania podsystemu czy bazy danych IMS. Narzędzie pomaga w szybkim klonowaniu całych podsystemów IMS lub wybranych baz danych, upraszcza zarządzanie procesem klonowania dzięki automatyzacji i prostemu w obsłudze interfejsowi użytkownika, a także zwiększa wydajność pracy personelu i zmniejsza liczbę popełnianych błędów, uwalniając od konieczności ręcznego realizowania uciążliwych zadań.

Uproszczone zarządzanie klonowaniem

Usprawnia realizację zadań związanych z klonowaniem poprzez integrację interfejsu ISPF i pomoc w postaci narzędzia IBM Db2® Cloning Tool. Korzystając z obu produktów, łatwo znajdziesz wszystkie nazwy zestawów danych oraz wybrane dane.

Oszczędność czasu dzięki automatyzacji

Automatyzuje tworzenie definicji docelowych baz danych w docelowym systemie, usuwanie odświeżonych docelowych zestawów danych w bazach IMS i aktualizowanie informacji wewnętrznych w celu uwzględnienia zmiany nazw zestawów danych.

Usprawnione zarządzanie kopiami bazy danych

Tworzy spójne kopie baz danych, stosując dzienniki w przypadku użycia kopii rozmytej. Umożliwia kopiowanie baz danych IMS wewnątrz tego samego podsystemu lub do innego podsystemu.

Większa produktywność pracy

Pomaga w zapewnieniu użytkownikom nieprzerwanego dostępu do aplikacji dzięki tworzeniu kopii spójnych transakcyjnie. Aktualizuje odpowiednie docelowe zestawy danych sterujących IMS, ograniczając konieczność długotrwałego ręcznego klonowania.

Mniej błędów

Przyspiesza proces klonowania i zmniejsza liczbę jego etapów, eliminując konieczność odbudowywania indeksów. Automatyzuje usuwanie odświeżonych wcześniej docelowych zestawów danych IMS i sprawdza, czy uwzględnione zostały wszystkie wymagane dane.

Szybkie klonowanie podsystemów IMS

Odświeża istniejące środowiska testowe lub tworzy nowe, stosując szybką replikację i inne procesy kopiowania danych. Przy kopiowaniu systemu IMS i jego danych uwzględnia pamięć masową, skracając czas potrzebny na wykonanie kopii i związany z tym przestój.

Najważniejsze cechy

  • Klonowanie całych podsystemów IMS
  • Swobodne udostępnianie danych
  • Obsługa IBM FlashCopy lub STK SnapShot
  • Opcje systemowego zarządzania pamięcią masową (SMS)