Cechy i funkcje rozwiązania IBM Information Management System 15

Szyfrowanie uniwersalne

Mechanizm ten chroni dane IBM® z/OS® i upraszcza egzekwowanie wymogów formalnych, szyfrując w oparciu o określone zasady dane we w pełni funkcjonalnych bazach danych VSAM — w dzienniku IMS i innych wybranych zestawach danych — przy minimalnym narzucie na procesor, bez zmian w aplikacjach i w zgodzie z umowami SLA.

Przejrzystość rozwiązań mobilnych i raportowanie

Rozwiązanie umożliwia propagowanie tożsamości pierwotnych użytkowników ze środowisk rozproszonych do systemu IBM IMS™ z zachowaniem przejrzystości i bezpieczeństwa zgłoszeń. Ponadto można tworzyć raporty o obciążeniach dotyczące transakcji mobilnych. IMS 15 współdziała z programem IBM z/OS Workload Manager w celu śledzenia i raportowania transakcji mobilnych oraz ilości wykorzystywanych przez nie zasobów obliczeniowych.

Mechanizmy zabezpieczania hasła RACF

Przy użyciu opcji IMS Connect można włączyć gromadzenie statystyk RACF®, które są wykorzystywane przez mechanizmy egzekwowania haseł RACF. Możliwe jest też używanie w hasłach znaków specjalnych RACF, które są obsługiwane przez IMS i IMS Connect.

Obsługa 64-bitowych serwerów JVM i śledzenie maszyn JVM

Rozwiązanie pozwala na przechowywanie danych na serwerach o konfiguracji 64-bitowej i skuteczne zarządzanie pamięcią w rodzimych aplikacjach Java. IMS może z zadaną częstotliwością gromadzić statystyki o wykorzystaniu maszyn JVM, które działają w zależnych od niego regionach, w tym m.in. informacje o czasie pracy, wykorzystaniu pamięci lokalnej i przetworzonych wątkach. Statystki można wyświetlać w podsystemie System Management Facility (SMF). Nową instrukcja definiowania danych — //STDENV DD — działa w zależnych regionach uruchamiania zadań JCL i zwiększa bezpieczeństwo, elastyczność oraz kontrolę nad ustawieniami maszyn JVM.

Uproszczone zarządzanie systemami

Rozwiązanie pozwala na kontrolowanie działania funkcji IMS Logger z jednej lokalizacji i korzystanie z uproszczonego procesu definiowania zasobów. Nowy typ programu użytkownika — PGMCREAT — umożliwia dynamiczne tworzenie zasobów programów i baz danych dla regionów BMP i JBP, nie wymagając przy tym, by zasoby były definiowane wstępnie za pomocą definicji systemowych bądź komend użytkownika. Dwa dodatkowe przepływy pracy z/OSMF usprawniają zadania tradycyjne i automatyzują pozostałe.

Wydajność i dostrajanie

IMS Logger umożliwia korzystanie z funkcji sprzętowych programu DFSMS Media Manager, ułatwiając maksymalizację wydajności. Użycie makra CPOOL zamiast STORAGE OBTAIN pozwala zoptymalizować wykorzystanie procesora. Nowy parametr liczby aktywnych wątków współbieżnych — MINTHRDS — umożliwia dostosowanie minimalnej liczby aktywnych wątków współbieżnych do pojedynczej składnicy danych. Zarządzanie wątkami połączeń ESAF pozwala ograniczyć narzuty dotyczące połączeń IMS nawiązywanych z podsystemem ESAF.

Dostępność i sprawność

Użytkownik może dodać nowe pole do wolnego obszaru w segmencie DEDB, a obsługa narzędzia DEDB Alter umożliwia blokowanie bibliotek ACB w celu zwiększenia dostępności środowiska DEDB. Wydawanie instrukcji CREATE DDL dla baz danych FastPath DEDB, w pełni funkcjonalnych baz danych i widoków programów umożliwia korzystanie z trybu samoobsługi i błyskawiczne wdrożenie. Podczas zimnego startu można automatycznie pobierać z repozytorium dynamicznie definiowane zasoby MSC. Można sprawdzić, czy IMS opuszcza IMSPlex, i umożliwić opcjonalne usunięcie wszystkich powiązanych informacji.

Udoskonalenia w rozwiązaniu IMS Connect

Maksymalna liczba portów została zwiększona z 50 do 200. Wprowadzono możliwość określania limitów czasowych dla połączeń pozostających w bezczynności. Dostępna jest też opcja generowania nowego, unikatowego identyfikatora klienta po wykryciu duplikatu. Konwersja interfejsu wyjścia DFSAOUE0 AOI Exit Interface pozwala na wykorzystanie pamięci ponad limitem, co zapobiega wystąpieniu nieprawidłowych zakończeń dotyczących pamięci.

Aktualności produktowe: dzięki IMS 15 transakcje budzą zaufanie

Przeczytaj dokumentację

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Oto minimalne wymagania systemu IMS 15 względem wersji, wydań lub poziomów modyfikacji rozwiązań potrzebnych do jego działania (ważne tak długo, jak długo wersje te pozostają dostępne i obsługiwane przez IBM):

 • IBM z/OS i procesor IBM z Systems®
 • Java
 • IRLM
 • IBM Db2®, IBM CICS®, IBM WebSphere® MQ i IBM WebSphere Application Server
 • COBOL

Wymagania sprzętowe

IMS 15 działa tylko w trybie z/Architecture® na procesorach IBM System z10® lub procesorach wyższej klasy.

  Zobacz także

  Poznaj inne rozwiązania z rodziny IMS.

  IBM Information Management System 14

  Pokonaj konkurencję dzięki najnowszemu oprogramowaniu IMS

  Dowiedz się więcej

  IMS Enterprise Suite

  Wykorzystanie otwartych technologii integracji w systemie IMS

  Dowiedz się więcej

  IMS Transaction Manager Value Unit Edition

  Rozwiązanie IMS Transaction Manager dostępne za jednorazową opłatą

  Dowiedz się więcej

  IMS Database Value Unit Edition

  Odpowiednie rozwiązanie serwerowe dla danych IMS, oferowane za jednorazową opłatą

  Dowiedz się więcej