Wyróżnione funkcje

Uproszczone wdrażanie aplikacji i zarządzanie nimi

Można zmieniać schematy bazy danych przy użyciu standardowego języka definicji danych (DDL). Ładować biblioteki Application Control Block z katalogu IMS™, eliminując DBDGEN, PSBGEN i ACBGEN. Rejestrować informacje o sposobie przetwarzania przez Open Database Manager żądań dostępu do bazy danych. Użytkownicy transakcji globalnych realizowanych zgodnie ze standardem eXtended Architecture (XA), którzy korzystają z adaptera zasobów IMS TM, mogą ulokować IMXi IMS Connect na odrębnych partycjach LPAR. Można też odświeżać instancje PWFI lub WFI w zależnych regionach bez konieczności restartowania regionu.

Ułatwiona obsługa coraz większej ilości transakcji i danych

Zapotrzebowanie na prywatną pamięć masową na otwarte zbiory danych dla baz danych OSAM jest dużo mniejsze. Pojedyncze narzędzie IMS OTMA TPIPE obsługuje teraz wiele aktywnych żądań RESUME TPIPE, co przekłada się na udoskonaloną ochronę przed awariami i większą przepustowość. Ograniczono liczbę nieprawidłowych zakończeń powiązanych wcześniej z brakiem miejsca w 31-bitowej pamięci dla klientów APPC, wprowadzając kolejkowanie dla pamięci 64-bitowej, która może także być wykorzystywana do błyskawicznej realizacji zadań w systemie IMS.

Większa elastyczność dzięki dynamicznym zmianom

Dynamiczne wprowadzanie zmian w konfiguracji klienta IMS Connect, zasobach MSC i pulach buforów Fast Path DEDB zwiększa dostępność systemu IMS.

Udoskonalona integracja rozwiązań IMS i DB2 for z/OS

Integracja rozwiązań IMS i DB2® for z/OS® daje jeszcze lepsze rezultaty dzięki dodaniu nowego programu użytkownika, który rozwiązuje wątpliwe wątki i skraca czas utrzymywania blokad przez system DB2. Nowe rodzaje podsystemów dla użytkowników ESAF pomagają odróżnić podsystemy IBM® MQ i WebSphere® Optimized Local Adapter (WOLA) od DB2 for z/OS.

Przykład z praktyki klienta

Obraz studium przypadku

Przedsiębiorstwo Fiducia & GAD IT AG wykorzystuje nowoczesne rozwiązania w bankowości

Przeczytaj opis wdrożenia

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

IMS 14 działa w konfiguracjach z/OS 2.1 lub nowszych wersji i wariantów, chyba że zaznaczono inaczej. Wymaga co najmniej następującej wersji lub wariantu: (kliknij odsyłacz, aby uzyskać dodatkowe informacje i szczegóły specyfikacji).

  Wymagania sprzętowe

  Procesory: wszystkie produkty IMS 14 działają na procesorach obsługujących system z/OS 2.1 lub nowszy. Dodatkowe informacje o wymaganiach zamieszczono w publikacji Planowanie wydań IMS 14.

   Dane techniczne

   Najważniejsze wymagania wstępne: niektóre funkcje rozwiązania IMS 14 mają następujące wymagania wstępne. Zapoznaj się dokumentem Planowanie wydań IMS 14, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych i innych wymagań wstępnych i zależności.

    Zobacz wszystkie dane techniczne