Kompleksowe zarządzanie tożsamościami i nadzór nad nimi na poziomie korporacji

IBM Security Identity Governance and Intelligence (IGI) umożliwia realizowanie strategii biznesowej nastawionej na zarządzanie tożsamościami i nadzór nad nimi. Sprzyja współpracy sfery biznesowej i informatycznej, ułatwiając spełnienie wymagań formalno-prawnych i celów dotyczących bezpieczeństwa aplikacji i danych korporacyjnych. Rozwiązanie IGI umożliwia zarządzanie całym cyklem życia kont użytkownika w przedsiębiorstwie, funkcje oceny i niwelowania ryzyka związanego z uzyskiwaniem dostępu, przyznawanie certyfikatów i zarządzanie hasłami, a także oferuje zaawansowane analizy i raporty ułatwiające przedsiębiorstwu podejmowanie trafnych decyzji w zakresie dostępu do danych korporacyjnych.

Zarządzanie cyklem życia kont użytkowników

Umożliwia kompleksowe implementowanie i obsługiwanie przepływów pracy, oferując otwarty model integracji sprzyjający szybkiemu i prostemu wdrażaniu rozwiązania do zarządzania tożsamościami oraz administrowaniu nim.

Strategia ukierunkowana biznesowo

Sprzyja dobrej komunikacji między audytorami a personelem IT, co ułatwia rozpoznawanie zagrożeń i definiowanie rozdziału obowiązków w zakresie aplikacji korporacyjnych, takich jak SAP i inne aplikacje funkcjonujące w chmurze.

Całkowita kontrola nad dostępem użytkowników

Uzyskuj lepszą widoczność i kontrolę nad dostępem użytkowników poprzez konsolidację uprawnień dostępu z aplikacji i zastosowanie algorytmów eksploracji ról, modelowania, optymalizacji i analiz w celu obniżenia ryzyka.

Charakterystyka Security Identity Governance and Intelligence

  • Kampanie recertyfikacji
  • Wykrywanie naruszeń zasady podziału obowiązków
  • Konsolidacja uprawnień dostępu z aplikacji
  • Kompleksowe zarządzanie cyklem życia kont użytkowników