Kompleksowe zarządzanie tożsamościami i nadzór nad nimi na poziomie korporacji

Musisz wiedzieć, kto w Twojej organizacji dysponuje dostępem do poszczególnych zasobów, oraz w jaki sposób z niego korzysta. Czy Twoja strategia nadzorowania tożsamości przewiduje wykorzystanie inteligentnych rozwiązań? IBM skupia się na gromadzeniu i analizowaniu danych tożsamościowych, tak aby ułatwiać zachowanie zgodności zarówno z wymogami korporacyjnymi w zakresie IT, jak i przepisami prawa. Dzięki IGI zyskasz lepszą widoczność sposobów wykorzystywania uprawnień dostępu, możliwość nadawania priorytetów działaniom w zakresie zarządzania zgodnością w oparciu o analizy ryzyka, a także większą trafność decyzji dzięki przejrzystym informacjom. Wszystko to w oparciu o strategię modelowania ryzyka ukierunkowaną biznesowo, która stanowi główną zaletę, ułatwiającą życie audytorom i menedżerom zarządzającym zgodnością.

Większe zadowolenie użytkowników końcowych

Umożliwia i usprawnia udzielanie dostępu i samodzielnego zgłaszania wniosków o dostęp w celu szybkiego wdrażania i wyrejestrowywania pracowników oraz zarządzania nimi.

Ułatwienie przestrzegania zgodności z przepisami

Eliminuje zadania wykonywane ręcznie podczas audytów IT i pozwala stworzyć bezpieczniejsze środowisko.

Mniejsze ryzyko biznesowe

Ułatwia podejmowanie właściwych decyzji dotyczących dostępu i pozwala menedżerom ds. ryzyka/zgodności na błyskawiczne wykrywanie naruszeń przepisów dzięki mechanizmom zapewniającym podział obowiązków.

Analizy działań użytkowników zachowujących się ryzykownie

Pomaga w rozpoznawaniu obszarów ryzyka i optymalizacji dostępu. W tym celu zapewnia bezcenne informacje na temat podejrzanych użytkowników i zachowań.

Niższe koszty operacyjne

Automatyzuje pracochłonne procesy, takie jak certyfikacje uprawnień dostępu, przetwarzanie wniosków o dostęp, zarządzanie hasłami czy udzielanie dostępu, dzięki czemu w znacznym stopniu ogranicza koszty.

Charakterystyka rozwiązania Identity Governance and Intelligence (IGI)

 • Kompleksowe zarządzanie cyklem życia kont użytkowników
 • Kampanie certyfikacji
 • Strategia modelowania naruszeń podziału obowiązków ukierunkowana biznesowo
 • Zaawansowane analizy tożsamości
 • Katalog ServiceNow z zarządzaniem dostępem
 • Udoskonalona synchronizacja haseł
 • Integracja z produktami do zarządzania kontami uprzywilejowanymi
 • Unikalne mechanizmy podziału obowiązków dla użytkowników SAP
 • Funkcje nadzoru nad danymi i mechanizmy wymagane przez RODO
 • Integracja z QRadar UBA do zarządzania zagrożeniami wewnętrznymi
 • Znakomita i precyzyjna integracja z z/OS
 • Zgodność w cyklu zamkniętym

Ilustracje produktów

Panel kontrolny centrum usług
Panel kontrolny centrum usług
Żądania dostępu
Żądania dostępu
Certyfikacja dostępu
Certyfikacja dostępu
Strona główna konsoli administracyjnej
Strona główna konsoli administracyjnej
Analizy roli
Analizy roli

Zobacz, jak to działa