System z/OS przyspiesza wdrożenie chmury hybrydowej

IBM® Cloud Provisioning and Management for z/OS® wprowadza do systemu IBM z/OS udoskonalenia związane z funkcjonalnością środowiska chmury. Poszerza możliwości systemu z/OS związane z obsługą wielu obciążeń i oferuje zautomatyzowane procesy pozwalające na szybkie udostępnianie podsystemów oprogramowania z/OS w chmurze. IBM Cloud Provisioning and Management for z/OS pozwala na tworzenie katalogów usług i śledzenie udostępnianych instancji; zapewnia użytkownikom dostęp do zasobów przez samoobsługowy portal i wiele innych korzyści. Te udoskonalenia mogą uprościć konfigurację i wdrożenie komponentów systemu z/OS, przyspieszyć wdrożenie chmury hybrydowej i ułatwić transformację infrastruktury IT.

Szybkie udostępnianie w chmurze

Zautomatyzowane, powtarzalne procesy umożliwiają szybkie udostępnianie podsystemów oprogramowania z/OS w chmurze i publikowanie zasobów w puli współużytkowanej, gdy instancje podsystemów oprogramowania z/OS są wyłączone.

Lepsze warunki użytkowania i uwolnienie zasobów

Użytkownikom końcowym można zapewnić bezpośredni dostęp do zasobów obliczeniowych systemu z/OS za pośrednictwem już posiadanego portalu samoobsługowego lub przykładowego portalu IBM i odciążyć w ten sposób administratorów i programistów.

Utrzymanie kontroli administracyjnej

Administratorzy mogą korzystać z pełnej kontroli nad zasobami i instancjami podsystemów oprogramowania z/OS.

Możliwość wyboru interfejsu

Funkcje można wywoływać za pośrednictwem interfejsu działającego w przeglądarce lub programowalnych interfejsów REST.

Kontrola nad bezpieczeństwem chmury

Możliwość ręcznego zamiast automatycznego konfigurowania zabezpieczeń chmury pozwala na zachowanie zgodności z wewnętrznymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa instalacji.

Funkcje rozwiązania IBM Cloud Provisioning and Management for z/OS

  • Odciążenie programistów dzięki egzekwowaniu zasad
  • Optymalna kontrola w rękach użytkowników i programistów
  • Tworzenie katalogu i śledzenie zasobów
  • Narzędzie do tworzenia przepływów pracy
  • Edytor szablonów działań