Badanie, udostępnianie i praktyczne wykorzystanie informacji o zagrożeniach

IBM X-Force Exchange to chmurowa platforma pozyskiwania i analizy danych o zagrożeniach, która umożliwia wykorzystanie ich, udostępnianie i inicjowanie niezbędnych działań na podstawie uzyskanej wiedzy. Stwarza warunki do szybkiego eksplorowania danych o najnowszych zagrożeniach, agregowania tych danych w praktycznie użyteczne wyniki analityczne, konsultacji z ekspertami oraz współpracy z innymi użytkownikami zainteresowanymi analizą zagrożeń. Działanie platformy IBM X-Force Exchange wspomagane jest przez analizy automatyczne i realizowane przez specjalistów — jej silnym zapleczem jest zespół IBM X-Force działający na skalę globalną, by uprzedzać i wyprzedzać nowe zagrożenia.

Dostęp do danych o zagrożeniach i udostępnianie ich

Użytkownicy platformy mogą szybko zapoznawać się z informacjami o zagrożeniach — pozyskiwanymi i opracowywanymi przez zespół IBM X-Force — oraz udostępniać je sobie nawzajem.

Wygodna obsługa

Interfejs użytkownika jest prosty, a przy tym oferuje zaawansowane funkcje, dzięki którym można bardziej efektywnie dzielić się informacjami o zagrożeniach i zapoznawać się z nimi.

Usprawnienie procesów zapewnienia bezpieczeństwa

Platforma umożliwia integrację analizy informacji z procesami zapewnienia bezpieczeństwa i pozwala na podejmowanie decyzji w czasie bliskim rzeczywistemu.

Najważniejsze cechy i możliwości platformy IBM X-Force Exchange

 • Dostęp do bogatych zasobów informacji o zagrożeniach
 • Platforma dzielenia się informacjami o zagrożeniach
 • Zintegrowane rozwiązanie przydatne do szybkiego powstrzymywania zagrożeń
 • Intuicyjny interfejs do porządkowania i opisywania spostrzeżeń
 • Monitorowanie oznak i list obserwacji
 • Uzupełnianie platformy o licencje na rozwiązania innych firm
 • Aktualne, użyteczne analizy zespołu IBM X-Force

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Korzystając z produktów w chmurze IBM Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

 • EU-US Privacy Shield and Swiss-US Privacy Shield Framework
 • ISO 27001
 • ISO 27017
 • ISO 27018

Aby zapoznać się z informacjami o zgodności z przepisami i o certyfikatach konkretnej edycji, patrz: Dane dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w usługach chmurowych.

Ilustracje produktów

Dashboard
Dashboard
Doradztwo analityczne
Doradztwo analityczne
Raporty
Raporty
Aktywność zagrożeń
Aktywność zagrożeń
Lista obserwowanych słabych punktów
Lista obserwowanych słabych punktów
Grupy
Grupy

Zobacz, jak to działa