Analizowanie, praktyczne wykorzystanie i udostępnianie informacji o zagrożeniach

IBM X-Force Exchange to chmurowa platforma pozyskiwania i analizy danych o zagrożeniach, która umożliwia wykorzystanie ich, udostępnianie i inicjowanie niezbędnych działań na podstawie uzyskanej wiedzy. Stwarza warunki do szybkiego eksplorowania danych o najnowszych zagrożeniach, agregowania tych danych w praktycznie użyteczne wyniki analityczne, konsultacji z ekspertami oraz współpracy z innymi użytkownikami zainteresowanymi analizą zagrożeń. Działanie platformy IBM X-Force Exchange wspomagane jest przez analizy automatyczne i realizowane przez specjalistów — jej silnym zapleczem jest zespół IBM X-Force działający na skalę globalną, by uprzedzać i wyprzedzać nowe zagrożenia.

Dostęp do danych o zagrożeniach i udostępnianie ich

Użytkownicy platformy mogą szybko zapoznawać się z informacjami o zagrożeniach — pozyskiwanymi i opracowywanymi przez zespół IBM X-Force — oraz udostępniać je sobie nawzajem.

Wygodna obsługa

Interfejs użytkownika jest prosty, a przy tym oferuje zaawansowane funkcje, dzięki którym można bardziej efektywnie dzielić się informacjami o zagrożeniach i zapoznawać się z nimi.

Usprawnienie procesów zapewnienia bezpieczeństwa

Platforma umożliwia integrację analizy informacji z procesami zapewnienia bezpieczeństwa i pozwala na podejmowanie decyzji w czasie bliskim rzeczywistemu.

Najważniejsze cechy i możliwości platformy IBM X-Force Exchange

  • Dostęp do bogatych zasobów informacji o zagrożeniach
  • Platforma dzielenia się informacjami o zagrożeniach
  • Zintegrowane rozwiązanie przydatne do szybkiego powstrzymywania zagrożeń
  • Intuicyjny interfejs do porządkowania i opisywania spostrzeżeń
  • Monitorowanie oznak i list obserwacji
  • Uzupełnianie platformy o licencje na rozwiązania innych firm
  • Aktualne, użyteczne analizy zespołu IBM X-Force

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM