Wyróżnione funkcje

Nieruchomości i administrowania infrastrukturą organizacji

Wzrost rentowności transakcji dotyczących nieruchomości, unikanie kar umownych i nadpłat, a także usprawnione procesy rachunkowości w celu spełnienia nowych standardów.

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi

Skuteczniejsze planowanie projektów inwestycyjnych i skrócony czas tworzenia harmonogramów projektów. Zintegrowane procesy i narzędzia analityczne pomagają ustalić priorytety finansowania w ramach programu inwestycyjnego, zmniejszyć ryzyko przekroczenia terminów określonych w harmonogramie projektu oraz usprawnić rozliczanie kosztów.

Zarządzanie powierzchnią

Niższe koszty eksploatacji infrastruktur dzięki centralizacji newralgicznych procesów, lepszemu wykorzystaniu powierzchni i usprawnionej konfiguracji miejsca pracy. Rozpoznawanie niedostatecznie wykorzystanych zasobów infrastruktury i narzędzia usprawniające ich przenoszenie.

Utrzymanie infrastruktury

Niższe koszty konserwacji i eksploatacji dzięki uproszczeniu realizacji usług konserwacyjnych i współpracy z dostawcami usług przy wykorzystaniu scentralizowanej bazy danych. Automatyzacja procesów konserwacji przyczyniająca się do polepszenia stanu i wydłużenia żywotności newralgicznych zasobów.

Gospodarka energetyczna i środowiskowa

Niższe zużycie energii z myślą o długofalowym, zrównoważonym rozwoju i większej rentowności projektów poprawiających efektywność energetyczną. Realizacja celów w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla dzięki analizie inwestycji środowiskowych i usprawnieniu rozliczeń emisyjnych.

Przykłady wdrożeń

Sonic Drive-thru administruje 3500 obiektów w całym cyklu ich życia i wynajmu

Prostsze zarządzanie infrastrukturą w Airbus dzięki lepszej widoczności zapewnionej przez IBM TRIRIGA

ISS i IBM: udoskonalanie administrowania infrastrukturą dzięki kognitywnym możliwościom Internetu Rzeczy

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagania programowe rozwiązania TRIRIGA są dostępne na stronie:

    Wymagania sprzętowe

    Wymagania sprzętowe rozwiązania TRIRIGA są dostępne na stronie: