Efektywniej korzystaj z nieruchomości i infrastruktury

Dzięki analizom biznesowym, alertom i zautomatyzowanym procesom TRIRIGA poprawia widoczność, zwiększa kontrolę i podnosi poziom automatyzacji zarządzania nieruchomościami, projektami inwestycyjnymi, powierzchnią, infrastrukturą i energią. Osoby i działy odpowiedzialne za zarządzanie nieruchomościami i finansami mogą podejmować decyzje na podstawie pełniejszych danych oraz skutecznie wnosić wartość biznesową do swoich organizacji dzięki identyfikacji najbardziej opłacalnych transakcji na rynku nieruchomości, optymalnemu wykorzystaniu zasobów i infrastruktury, a także ograniczeniu zużycia energii.

Lepsze wykorzystanie infrastruktury

Planowanie infrastruktury budynku, administrowanie i elastyczne zarządzanie rezerwacją przestrzeni zapewniają maksymalnie efektywne wykorzystanie nieruchomości.

Maksymalna rentowność projektów inwestycyjnych

Zaawansowane funkcje zarządzania projektami w zespole ułatwiają rozpoznanie towarzyszących im zagrożeń oraz płynących korzyści. Sprzyja to terminowej realizacji projektów w wyznaczonych ramach budżetowych.

Mniejsze wydatki na energię

Analizy i testy porównawcze pozwalają wysunąć na pierwszy plan projekty oszczędnie gospodarujące energią, a także wprowadzić automatyzację ułatwiającą osiąganie i przekraczanie celów związanych z redukcją zużycia energii.

Niższe koszty eksploatacji infrastruktury

Śledzenie budżetów, kosztów i harmonogramów sprzyja wydajniejszej konserwacji infrastruktury — przeprowadzki, akceptacje, monitorowanie i planowanie aktualizacji można obsługiwać w jednym, scentralizowanym systemie.

Optymalizacja rachunkowości umów najmu

Usprawnienie procesów rachunkowości pozwala spełnić nowe standardy i analizować finansowe konsekwencje — dzięki podziałowi księgi głównej, gotowym szablonom wpisów w dzienniku transakcji, obliczaniu wartości bieżącej netto i automatyzacji zadań rachunkowych.

Najważniejsze cechy oprogramowania IBM TRIRIGA

 • Nieruchomości i administrowania infrastrukturą organizacji
 • Zarządzanie projektami inwestycyjnymi
 • Zarządzanie powierzchnią
 • Utrzymanie infrastruktury
 • Gospodarka energetyczna i środowiskowa
 • Konfigurowalne środowisko pracy oparte na rolach
 • Automatyzacja procesów i akceptacji związanych z usługami środowiskowymi
 • Wirtualizacja zasobów i powierzchni infrastruktury
 • Integracja danych z zewnętrznych systemów i technologii Internetu Rzeczy
 • Dostępne modele wdrożenia: lokalny, SaaS i hybrydowy

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

 • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

  Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM