Wyróżnione funkcje

Integracja ze stacją roboczą

Menedżer menu umożliwia pełne dostosowanie menu kontekstowego do indywidualnych preferencji. W nawigatorze projektu (TPF Toolkit Project Navigator) można tworzyć niestandardowe akcje i menu oraz przypisywać menu do obiektów pakietu TPF Toolkit. Możliwe jest tworzenie plików makefile oraz plików konfiguracyjnych, zarządzanie tymi plikami i budowanie projektów TPF Toolkit przy użyciu narzędzia TPF Make Build. Narzędzie Code Coverage pomaga w analizowaniu zestawów testów. Za pośrednictwem konfigurowalnego interfejsu z pakietem można zintegrować narzędzia do zarządzania konfiguracją oprogramowania (SCM — Software Configuration Management).

Zdalny dostęp do systemów

Remote Systems Explorer udostępnia graficzny interfejs do działających w sieci systemów z/OS, TPF, Linux i Windows. Możliwe jest definiowanie połączeń z obsługiwanymi systemami i zarządzanie nimi, a także praca ze zdalnymi plikami i folderami. Emulator hosta 3270 umożliwia dostęp do systemów TPF z poziomu środowiska programistycznego. Zdalna kompilacja i asemblacja pozwala na wywoływanie kompilacji w środowisku z/OS UNIX System Services lub w systemie Linux for zSeries ze stacji roboczej programisty.

Edytory lokalne i zdalne

Edytor LPEX oferuje ogólne funkcje edytora na stacji roboczej oraz funkcje dodatkowe — za pośrednictwem rozszerzeń dla języków C, C++ i High Level Assembler. Zdalny edytor języka C/C++ umożliwia edytowanie lokalnych i zdalnych plików C i C++. Zarówno edytor LPEX, jak i zdalny edytor C/C++ oferują wyróżnianie składni kolorami, aktywną obsługę treści, operację Zapisz jako, konwersje podziałów wierszy, automatyczne komentowanie i widok konspektu.

Tworzenie usług Web Services zarówno dla dostawców, jak i konsumentów

TPF Toolkit pomaga w tworzeniu i wdrażaniu usług Web Services oraz zarządzaniu nimi. Dostępne są narzędzia do tworzenia usług Web Services zarówno dla dostawców, jak i konsumentów. Odpowiednie kreatory pomagają w tworzeniu plików WSDL, opakowań i szablonów pośredniczących dla usług Web Services, a także deskryptorów wdrożeń usług i procedur obsługi komunikatów SOAP do wdrożenia w systemie z/TPF.

Zdalne debugowanie

Zdalny debuger dla pakietu TPF Toolkit to interaktywny debuger działający na poziomie kodu źródłowego, który wyświetla pliki źródłowe aplikacji i funkcje w plikach źródłowych. Zdalny debuger umożliwia debugowanie aplikacji w językach High Level Assembler, C i C++. Możliwe jest sterowanie wykonaniem i monitorowanie zmiennych, rejestrów, pamięci, stosów wywołań, bloków sterujących TPF i innych elementów. W widoku debugowania, w trakcie aktywnej sesji debugowania, można uruchamiać i zatrzymywać rejestrowanie zapisu śledzenia.

Pobieranie plików śledzenia

TPF Toolkit oferuje w pełni zintegrowaną funkcję analizy wydajności, która automatycznie pobiera pliki śledzenia z TPF i ładuje je do widoku profilowania. Rozbudowana przeglądarka dzienników śledzenia udostępnia graficzne widoki hierarchiczne i analityczne, które można konfigurować i wykorzystać do identyfikacji wąskich gardeł oraz uzyskiwania innych ważnych danych statystycznych.