Wyróżnione funkcje

Obsługiwane sieci i wymagania systemowe

Obsługa sieci heterogenicznych, w tym sieci SNA i TCP/IP, a także zgodność ze zmieniającymi się wymaganiami platformy z Systems względem sieci i systemów.

Skuteczniejsze diagnozowanie i zarządzanie

Wykorzystaj udoskonalone rozwiązania do diagnozowania problemów i zarządzania dzięki nowym funkcjom śledzenia pakietów i przeprowadzania analiz.

Większa odporność przedsiębiorstwa

Jeszcze lepsza odporność biznesowa zapewniająca nieprzerwaną dostępność, a także wsparcie dla środowiska GDPS w modelu aktywny/aktywny.

Szybsze rozwiązywanie problemów

Wykorzystaj nowe funkcje Canzlog do szybszego rozwiązywania problemów dzięki możliwości przeglądania dzienników sieci i systemów oraz udoskonalania automatyzacji za sprawą skonsolidowanego rejestrowania komunikatów.