Wyróżnione funkcje

Maksymalna dostępność

Uzyskaj wysoką dostępność oraz wsparcie dla zautomatyzowanych działań w systemie IBM® z Systems® i klastrach IBM Parallel Sysplex dzięki elastycznym, obejmującym wiele klastrów i opartym na strategiach mechanizmom samonaprawy. Wykorzystaj oprogramowanie IBM System Automation do uruchamiania, zatrzymywania i odzyskiwania aplikacji, systemów i syspleksów. Możesz także zautomatyzować aplikacje w obrębie wielu syspleksów z poziomu pojedynczej konsoli.

Minimalizacja przestojów

Zaawansowane funkcje przywracania sprawności aplikacji po awarii lub katastrofie w oparciu o IBM Geographically Dispersed Parallel Sysplex (GDPS) umożliwiają zarządzanie konfiguracją podsystemów zapisu kopii zdalnych. Pozwalają także zmniejszyć liczbę przestojów dzięki błyskawicznemu, niezawodnemu i automatycznemu przywracaniu sprawności.

Optymalizacja wydajności

Optymalizacja niezawodności i wydajności systemu możliwa jest dzięki automatyzacji opartej na zdefiniowanych celach. Upraszcza eksploatację, minimalizuje koszty i pomaga w realizacji celów biznesowych. Przyspiesza implementację rozwiązań automatyzacyjnych oraz ogranicza koszty, proaktywnie zarządzając dostępnością w oparciu o automatyzację ukierunkowaną na wydajność. Ponadto usprawnia rozwiązywanie problemów poprzez wykorzystanie zautomatyzowanego generowania alarmów i eskalacji.

Automatyzacja przedsiębiorstwa

IBM System Automation for z Systems umożliwia monitorowanie i ogólnokorporacyjne nadzorowanie operacyjne procesorów, w tym włączanie i wyłączanie zasilania wielu procesorów docelowych, ich resetowanie i wykonywanie wszelkich istotnych zadań związanych z zarządzaniem systemem. A także reagowanie na komunikaty, monitorowanie statusu oraz wykrywanie i rozwiązywanie stanów oczekiwania oraz zarządzanie ogólną przepustowością środowiska z System.

Konfigurowanie kokpitów

Zarządzaj i steruj aplikacjami działającymi w wielu środowiskach Parallel Sysplex i systemie Linux za pomocą kokpitu Service Management Unite Dashboard. Możesz wykorzystać nowoczesne, konfigurowalne kokpity do monitorowania aplikacji i sterowania nimi z poziomu pojedynczego punktu obsługi. Masz do dyspozycji zaawansowane narzędzie rozwiązywania problemów z wbudowanymi, kontekstowymi poleceniami oraz jednoetapowy mechanizm wykonywania zadań. Ponadto bezpośredni dostęp do dzienników systemowych i funkcji NetView Canzlog pozwala filtrować wiadomości i wykonywać polecenia. A Twoi użytkownicy mogą je uruchamiać na urządzeniach mobilnych.

Kup teraz i postaw pierwszy krok

Dowiedz się więcej