Najważniejsze zalety IBM Spectrum Protect Plus

Kompleksowe strategie

Zautomatyzowane procesy tworzenia kopii zapasowych, w tym odzyskiwanie danych operacyjnych, replikacja danych i długookresowe przechowywanie danych.

Uproszczone zarządzanie

Panel kontrolny, strategie bazujące na umowach SLA i kontrola dostępu w oparciu o role (RBAC) usprawniają działania i zapewniają bezpieczny, samoobsługowy dostęp do danych.

Obsługa szerokiego spektrum obciążeń

Unifikuje tworzenie kopii zapasowych, odtwarzanie i replikację maszyn wirtualnych, baz danych, aplikacji i kontenerów.

Efektywność pamięci masowej

Obrazy stanu zajmujące niewiele miejsca oraz funkcje kompresji i deduplikacji przekładają się na niższe koszty przechowywania danych.

Architektura szybka we wdrożeniu i niewymagająca agentów

IBM Spectrum Protect Plus można z łatwością wdrożyć jako dedykowane urządzenie wirtualne, a utrzymanie architektury niewymagającej agentów jest łatwe.

Szybkie odtwarzanie danych i globalne wyszukiwanie

Technologia nielimitowanych kopii przyrostowych, natywne formaty plików, globalny katalog maszyn wirtualnych, baz danych i plików z możliwością przeszukiwania umożliwiają błyskawiczne odtwarzanie danych.

Elastyczne przechowywanie danych

Dane można przenosić do usług w chmurze publicznej, IBM Cloud Object Storage i Red Hat Ceph, a rozwiązanie IBM Spectrum Protect umożliwia ekonomiczne i bezpieczne długoterminowe przechowywanie danych, utrzymywanie zgodności z wymogami formalno-prawnymi dotyczącymi danych i usuwanie skutków awarii i katastrof.

Wsparcie dla zapewnienia odporności cybernetycznej

Zabezpieczaj dane w obiektowej pamięci masowej dzięki technologii WORM i fizycznie odseparuj dane na taśmach poprzez integrację z rozwiązaniem IBM Spectrum Protect.

Efektywne powtórne wykorzystywanie danych

Twórz, śledź i błyskawicznie montuj kopie danych na potrzeby analiz, tworzenia oprogramowania, testów, opracowywania raportów i wielu innych zastosowań.

Dostępne na platformie Amazon Web Services

Rozwiązanie IBM Spectrum Protect Plus jest teraz dostępne w serwisie Amazon Web Services (AWS) Marketplace — skorzystaj z własnej licencji.

Przykład z praktyki klienta

Obraz studium przypadku

Stan Ohio wybiera rozwiązania IBM, aby ograniczać zakłócenia w świadczeniu usług publicznych

State of Ohio
Przeczytaj opis wdrożenia

Zobacz także

IBM Spectrum Storage Suite

Oferowany pakiet pozwala udoskonalić sposób zarówno zabezpieczania i przechowywania danych, jak i zarządzania nimi poprzez możliwość korzystania z wielu produktów IBM w dziedzinie pamięci masowej zdefiniowanej programowo i usługi IBM Cloud Object Storage. Opłaty licencyjne za pakiet IBM Spectrum Storage™ Suite naliczane są według płaskiej stawki za terabajt. W rezultacie koszty tego rozwiązania są całkowicie przewidywalne i skorelowane ze wzrostem ilości danych. W porównaniu z osobnym używaniem tych produktów, możesz zaoszczędzić nawet 40 procent na kosztach licencji. Dozwolone jest nieprodukcyjne korzystanie z oprogramowania w środowiskach testowych. Wszystkie programy z rodziny IBM Spectrum Storage mają ten sam intuicyjny interfejs użytkownika, dzięki czemu wdrażanie pamięci masowej zdefiniowanej programowo jest łatwe i opłacalne.

Dowiedz się więcej

IBM Spectrum Protect

IBM Spectrum Protect™ zapewnia kompleksową ochronę danych na fizycznych serwerach plików, w środowiskach wirtualnych i w szerokiej gamie aplikacji. Organizacje mogą skalować rozwiązanie do poziomu nawet miliardów obiektów na jeden serwer zapasowy. Mogą też obniżyć koszty infrastruktury do obsługi kopii zapasowych, wykorzystując wbudowane funkcje efektywnego zarządzania danymi i możliwość przenoszenia lub kopiowania danych na nośniki taśmowe, do publicznych usług chmurowych i do obiektowej pamięci masowej w środowisku lokalnym. Ponadto IBM Spectrum Protect może przechowywać dane z rozwiązania IBM Spectrum Protect Plus, co pozwala na wykorzystanie wcześniejszych inwestycji w narzędzia do długookresowego przechowywania danych i usuwania skutków katastrofy.

Dowiedz się więcej