Najważniejsze zalety IBM Spectrum Protect Plus

Kompleksowe strategie

Zautomatyzowane procesy tworzenia kopii zapasowych, w tym odzyskiwanie danych operacyjnych, replikacja danych i długookresowe przechowywanie danych.

Uproszczone zarządzanie

Panel kontrolny, strategie bazujące na umowach SLA i kontrola dostępu w oparciu o role (RBAC) usprawniają działania i zapewniają bezpieczny, samoobsługowy dostęp do danych.

Obsługa szerokiego spektrum obciążeń

Unifikuje tworzenie kopii zapasowych, odtwarzanie i replikację maszyn wirtualnych, baz danych, aplikacji i kontenerów.

Efektywność pamięci masowej

Obrazy stanu zajmujące niewiele miejsca oraz funkcje kompresji i deduplikacji przekładają się na niższe koszty przechowywania danych.

Architektura szybka we wdrożeniu i niewymagająca agentów

IBM Spectrum Protect Plus można z łatwością wdrożyć jako dedykowane urządzenie wirtualne, a utrzymanie architektury niewymagającej agentów jest łatwe.

Szybkie odtwarzanie danych i globalne wyszukiwanie

Technologia nielimitowanych kopii przyrostowych, natywne formaty plików, globalny katalog maszyn wirtualnych, baz danych i plików z możliwością przeszukiwania umożliwiają błyskawiczne odtwarzanie danych.

Elastyczne przechowywanie danych

Dane można przenosić do usług w chmurze publicznej, IBM Cloud Object Storage i Red Hat Ceph, a rozwiązanie IBM Spectrum Protect umożliwia ekonomiczne i bezpieczne długoterminowe przechowywanie danych, utrzymywanie zgodności z wymogami formalno-prawnymi dotyczącymi danych i usuwanie skutków awarii i katastrof.

Wsparcie dla zapewnienia odporności cybernetycznej

Zabezpieczaj dane w obiektowej pamięci masowej dzięki technologii WORM i fizycznie odseparuj dane na taśmach poprzez integrację z rozwiązaniem IBM Spectrum Protect.

Efektywne powtórne wykorzystywanie danych

Twórz, śledź i błyskawicznie montuj kopie danych na potrzeby analiz, tworzenia oprogramowania, testów, opracowywania raportów i wielu innych zastosowań.

Dostępne na platformie Amazon Web Services

Rozwiązanie IBM Spectrum Protect Plus jest teraz dostępne w serwisie Amazon Web Services (AWS) Marketplace — skorzystaj z własnej licencji.

Przykład z praktyki klienta

Obraz studium przypadku

Stan Ohio wybiera rozwiązania IBM, aby ograniczać zakłócenia w świadczeniu usług publicznych

State of Ohio
Przeczytaj opis wdrożenia

Zobacz także

IBM Spectrum Storage Suite

Zarządzanie danymi z pakietem produktów pamięci masowej zdefiniowanej programowo

Dowiedz się więcej

IBM Spectrum Protect

Sprawdzona ochrona na skalę korporacyjną

Dowiedz się więcej