Wyróżnione funkcje

Skonsolidowany widok stanu poprawności systemu

Program udostępnia przegląd statusu systemów z/OS, który ułatwia zrozumienie ich działania, i umożliwia interakcję z systemami Z/OS za pośrednictwem kokpitu zarządzania usługami. Wskaźniki KPI i statusy automatyzacji zasobów znajdujących się w stanie wyjątku są prezentowane od razu — bez konieczności logowania się do innego ekranu. Monitory kokpitu umożliwiają analizowanie i diagnozowanie problemów. Oprócz tego ogólny status aplikacji online można sprawdzać na urządzeniach mobilnych.

Centralny punkt sterowania usprawniający automatyzację

W centralnym punkcie sterowania użytkownik może wyszukiwać komunikaty o błędach w wielu różnych dziennikach systemu z/OS oraz dziennikach komunikatów użytkownika — wyniki wyszukiwania pojawiają się w tym samym miejscu i w czasie krótszym niż 10 sekund. Program rozpoznaje ostatnie zmiany dokonane w niesprawnym zasobie i porównuje metryki wydajności zarejestrowane przed i po zmianie. Ponadto użytkownik może uruchamiać, zatrzymywać i restartować komponenty działające w systemie z/OS bez konieczności otwierania innego ekranu i logowania się na nim.

Wzrost wydajności dzięki zintegrowanej konsoli operacyjnej

Program powiadamia o zdarzeniach, pozwalając szybko zorientować się, których zasobów systemowych dotyczą, bez konieczności otwierania innego ekranu i logowania się na nim. Umożliwia operatorom wprowadzanie komend służących wyeliminowaniu problemu, przygotowanych procedur zadań lub dowolnych komend MVS — nie wymagając przy tym otwierania innego ekranu i logowania się na nim. Ponadto pozwala użytkownikom na bardziej efektywne wykonywanie złożonych zadań, takich jak uruchamianie i zatrzymywanie heterogenicznych aplikacji biznesowych na serwerach IBM z Systems i platformach rozproszonych.

Konfigurowalne kokpity, który zapewniają dostęp do dzienników z/OS

Opisywany program korzysta z technologii kokpitów stosowanych przez wiele produktów IBM i innych firm, m.in. Jazz™ for Service Management i IBM Dashboard Application Services Hub. Mając dostęp do danych w kokpicie, użytkownik może skoncentrować się na stanie poprawności systemu, wykrywaniu problemów, określaniu ich wagi i przywracaniu sprawności usług.

Zgodność z urządzeniami mobilnymi

Dostęp do kokpitów Service Management Unite jest możliwy za pośrednictwem urządzeń mobilnych, dzięki temu do monitorowania i obsługi środowiska wystarczy tylko smartfon lub tablet. Elastyczność tego rozwiązania można łatwo zwiększyć, tworząc własne kokpity i integrując w nich funkcje oraz dane.