Minimalizuje ryzyko i ogranicza koszty operacyjne

IBM Key Lifecycle Manager centralizuje, upraszcza i automatyzuje proces zarządzania kluczami szyfrowania, przyczyniając się do minimalizacji ryzyka i ograniczenia kosztów tym związanych. Oferuje stabilny i elastyczny mechanizm przechowywania kluczy, udostępniania ich i zarządzania ich cyklem życia — obsługuje przy tym zarówno pamięci masowe IBM, jak i innych firm — wykorzystując w tym celu protokół zarządzania kluczami OASIS (KMIP). Security Key Lifecyle Manager pomaga klientom spełniać wymogi m.in. normy Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), ustawy Sarbanesa-Oxleya czy ustawy Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), umożliwiając scentralizowane zarządzanie kluczami szyfrowania.

Scentralizowane, transparentne zarządzanie kluczami

Umożliwia scentralizowane, uproszczone i transparentne zarządzanie kluczami dzięki przechowywaniu danych kluczy w dobrze zabezpieczonym miejscu oraz udostępnianiu kluczy wtedy, gdy są potrzebne.

Prosta i bezpieczna integracja

Umożliwia prostą i bezpieczną integrację systemów do przechowywania danych w spoczynku z narzędziem IBM Security Key Lifecycle Manager dzięki spełniającemu standardy branżowe protokołowi KMIP.

Niższe koszty

Ogranicza koszty zarządzania kluczami, automatyzując procesy ich przydzielania i rotacji.

Najważniejsze funkcje IBM Security Key Lifecycle Manager

  • Grupowanie kopii wzorcowych w klastry zapewnia elastyczność i łatwość obsługi
  • Umożliwia wydajniejsze i prostsze zarządzanie kluczami
  • Umożliwia prostą i bezpieczną integrację z systemami pamięci masowych IBM
  • Ogranicza koszty zarządzania kluczami
  • Certyfikacja komunikacji
  • Szybsza implementacja i lepsze współdziałanie
  • Rozbudowane opcje wsparcia i zgodności