Cechy i funkcje IBM Screen Definition Facility II

Edytowanie paneli i grup paneli

W specjalnym edytorze można zdefiniować główne elementy panelu, w tym jego format i strukturę danych. Format określa sposób przedstawiania danych na urządzeniu, a struktura danych określa metody ich przekazywania do i z aplikacji. IBM® Screen Definition Facility II może rozróżniać ogólne cechy panelu od cech charakterystycznych dla danego systemu docelowego. W edytorze grup paneli można zdefiniować obiekty wymagane przez usługi środowisk wykonawczych IBM CICS® BMS, IBM IMS™ MFS, CSP/AD i IBM GDDM-IMD.

Edytor zestawów partycji

Rozwiązanie pozwala określić sposób dzielenia ekranu urządzenia IBM 8775, IBM 3290 lub IBM 3180 na wiele oddzielnie kontrolowanych obszarów.

Edytor tabel AID i tabel kontrolnych

Przy użyciu edytora tabel AID (identyfikator ATTN) można przypisać działania operatora do wartości, które są następnie zwracane do aplikacji. Edytor tabel kontrolnych służy także do definiowania sekwencji operacji warunkowych i powiązanych z nimi funkcji sterowania i rozgałęziania.

Generowanie paneli, grup paneli i zestawów partycji

W systemie docelowym użytkownik może korzystać z wygenerowanych przez siebie paneli, grup paneli i zestawów partycji. Rozwiązanie pozwala wygenerować następujące obiekty: makra i struktury danych aplikacji CICS BMS; instrukcje kontroli narzędzia IMS MFS, struktury danych aplikacji (wymagana opcjonalna funkcja MFS); panele i struktury danych ISPF; zestawy eksportowanych danych GDDM-IMD i CSP/AD lub zewnętrzne formaty źródłowe CSP/AD.

Prototypowanie aplikacji

Użytkownik może przeanalizować sposób wykorzystania panelu razem z końcowym użytkownikiem aplikacji, jeszcze zanim zostanie napisany pierwszy wiersz kodu. Opinie, które uzyska się tak wcześnie, można uwzględnić jeszcze podczas projektowania aplikacji zamiast po jej wdrożeniu.

Narzędzie do importowania

Do obsługującej SDF biblioteki można importować zdefiniowane przez makra CICS BMS odwzorowania i zestawy odwzorowań lub partycji. Możliwy jest import: zestawów formatów zdefiniowanych przez mechanizmy kontrolne IMS MFS; paneli zdefiniowanych przez składnię paneli ISPF V2 (lub w nowszej wersji); odwzorowań, ich grup i tabel AID zdefiniowanych przez i wyeksportowanych z GDDM-IMD; odwzorowań i ich grup zdefiniowanych przez i wyeksportowanych z CSP/AD lub przy użyciu zewnętrznego formatu źródłowego CSP/AD bądź rozszerzonego zewnętrznego formatu źródłowego, odwzorowań/zestawów i zestawów partycji zdefiniowanych i zrzuconych przez SDF i CICS.

Narzędzie do przekształcania

Obiekty SDF II zdefiniowane dla jednego systemu docelowego można przekształcić tak, by miały format zgodny z innym systemem docelowym.

Narzędzie do wyodrębniania

Użytkownik może wyodrębnić informacje o panelu i jego polach, a następnie przekazać je do programu użytkownika, gdzie są dalej przetwarzane.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

IBM Screen Definition Facility II działa w następujących środowiskach:

  • IBM MVS™/ESA, OS/390®, z/OS®
  • VM, VM/ESA, z/VM®
  • VSE/ESA

Wymagania sprzętowe

IBM Screen Definition Facility II działa na komputerach mainframe IBM Z®.