SDF II umożliwia uproszczenie nawigacji w aplikacjach transakcyjnych

IBM® Screen Definition Facility II (SDF II) to wszechstronne narzędzie do tworzenia i utrzymywania paneli, grup paneli, zestawów partycji, tabel AID i tabel kontrolnych przeznaczonych dla korporacyjnych aplikacji transakcyjnych. Umożliwia tworzenie i utrzymywanie specyfikacji interfejsu użytkownika — dotyczących ekranów, odwzorowań, formatów — w celu projektowania, testowania, wdrażania i utrzymywania interfejsów użytkownika aplikacji działających w systemach docelowych. Tworzenie nowych rozwiązań odbywa się sprawniej, ponieważ ekrany opracowane dla jednego systemu docelowego można przekształcić tak, by działały też w innym systemie. SDF II obsługuje aplikacje napisane w asemblerze lub językach COBOL, PL/I, C i RPG. Współdziała też z utworzonymi w środowisku IBM z/OS® aplikacjami na stacjach roboczych.
IBM Screen Definition Facility II

Łatwiejsza obsługa

Rozwiązanie pozwala projektować, testować, wdrażać i utrzymywać interfejsy użytkownika, dzięki którym nawigacja w aplikacjach IBM CICS®, IBM IMS™, ISPF, CSP i GDDM jest prostsza.

Mniej modyfikacji w przyszłości

Użytkownik może przeanalizować sposób wykorzystania panelu przez użytkownika końcowego aplikacji, jeszcze zanim zostanie napisany pierwszy wiersz kodu. Pozwala to na zminimalizowanie przyszłych modyfikacji.

Pełne wykorzystanie usług aplikacji transakcyjnych

Obiekty Screen Definition II można zastosować w aplikacjach, które zostały utworzone przy pomocy rozwiązań CICS BMS, IMS MFS, ISPF, GDDM-IMD lub CSP/AD bądź je wykorzystują.

Interaktywne metody tworzenia

Rozwiązanie pozwala tworzyć obiekty, które można zdefiniować przy użyciu makr CICS BMS, instrukcji kontroli narzędzia IMS MFS, definicji paneli ISPF oraz rozwiązań GDDM-IMD i CSP/AD. W wypadku IMS MFS możliwe jest też importowanie lub generowanie obiektów.

Cechy i funkcje IBM Screen Definition Facility II

  • Edytowanie paneli i grup paneli
  • Edytor zestawów partycji
  • Edytor tabel AID i tabel kontrolnych
  • Generowanie paneli, grup paneli i zestawów partycji
  • Prototypowanie aplikacji
  • Narzędzie do importowania
  • Narzędzie do przekształcania
  • Narzędzie do wyodrębniania