Jak QRadar SIEM może pomóc Twojej firmie

IBM® QRadar® SIEM wykrywa anomalie, ujawnia zaawansowane zagrożenia i eliminuje fałszywe alarmy. Konsoliduje dane z dzienników i dane o przepływach sieciowych pochodzące z tysięcy urządzeń, punktów końcowych i aplikacji rozproszonych w sieci. Następnie korzysta z zaawansowanego mechanizmu Sense Analytics, który normalizuje i koreluje te dane oraz wykrywa naruszenia, które wymagają podjęcia dochodzenia i analizy. Opcjonalnie oprogramowanie to może współpracować z serwisem IBM X-Force® Threat Intelligence, który udostępnia listy potencjalnie szkodliwych adresów IP, w tym hostów ze szkodliwym oprogramowaniem, źródeł spamu i innych zagrożeń. Produkt QRadar SIEM jest dostępny w wersji do instalacji lokalnej oraz w środowisku chmurowym.

Zawsze aktualne informacje

Produkt przechwytuje dane o zdarzeniach z dzienników oraz przepływach sieciowych w czasie bliskim rzeczywistemu i analizuje je pod kątem ewentualnych zagrożeń i naruszeń zasad bezpieczeństwa.

Mniej alertów i optymalna alokacja priorytetów

Pomaga ukierunkować ewentualne dochodzenia na praktycznie użyteczną listę podejrzanych incydentów.

Optymalizacja wykrywania zagrożeń

Wykrywa i rejestruje istotne incydenty i zagrożenia, udostępniając wraz z nimi dane źródłowe oraz kontekstowe, które mogą być przydatne w dochodzeniu. Tworzy szczegółowe raporty o dostępie do danych i aktywności użytkowników.

Łatwe egzekwowanie zasad

Pomaga egzekwować przestrzeganie wewnętrznych strategii bezpieczeństwa firmy oraz przepisów zewnętrznych, oferując szereg konfigurowalnych raportów i szablonów.

Najważniejsze cechy

  • Wykrywanie prób oszustwa, zaawansowanych zagrożeń i ataków wewnętrznych
  • Natychmiastowa normalizacja i korelacja zdarzeń
  • Wykrywanie, rejestrowanie i korelowanie istotnych incydentów oraz zagrożeń
  • QRadar SIEM można zainstalować lokalnie lub w środowisku chmurowym
  • Szybkie i ekonomiczne zwiększanie pojemności i mocy obliczeniowej
  • Egzekwowanie strategii ochrony prywatności
  • Specjalistyczna wiedza zespołu IBM X-Force w dziedzinie analizy zagrożeń
  • Współpraca przy zapobieganiu zagrożeniom
  • Integracja z setkami produktów IBM i innych firm