Chcesz uzyskać więcej informacji o produkcie?

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o tym produkcie, jego zastosowaniach oraz potencjalnych korzyściach, jakie może przynieść Twojej firmie.

Wideo

Obejrzyj krótkie filmy, aby bliżej poznać ten produkt.

IBM PowerVM Enterprise Edition — aktywne współużytkowanie pamięci

Filmowa prezentacja funkcji

Obejrzyj wideo

IBM PowerVM Enterprise Edition — dynamiczna przenośność partycji

Filmowa prezentacja funkcji

Obejrzyj wideo

Inne zasoby

Dowiedz się więcej o korzyściach, jakie ten produkt może przynieść Twojej firmie.

IBM PowerVM — wprowadzenie do wirtualizacji i konfiguracja

Publikacja IBM Redbooks

Wyświetl materiał

Przegląd edycji PowerVM

Poznaj różne edycje sprzętowe PowerVM®

Przeczytaj dokumentację

Udoskonalenia IBM PowerVM i IBM PowerVC

Aktualności produktowe

Przeczytaj dokumentację