Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® PowerVM® pozwala na wirtualizację serwerów bez ograniczeń. Przedsiębiorstwa decydują się na wdrażanie wirtualizacji w oparciu o technologię PowerVM w celu skonsolidowania wielu obciążeń i aplikacji na mniejszej liczbie systemów, lepszego wykorzystania serwerów i ograniczenia kosztów. Technologia PowerVM udostępnia bezpieczne i skalowalne środowisko wirtualizacji dla aplikacji działających w systemach AIX, IBM i oraz Linux. Jednocześnie pozwala wykorzystać zalety platformy serwerowej Power Systems, takie jak znakomita wydajność oraz funkcje zwiększające niezawodność, dostępność i łatwość serwisowania.
IBM PowerVM

Niezrównane bezpieczeństwo

Czołowe w branży hiperwizory, które zapewniają integralność i odseparowanie newralgicznych aplikacji oraz podsystemów we/wy, umożliwiają skuteczne zabezpieczenie środowiska korporacyjnego.

Większe możliwości

Skalowanie zwirtualizowanych wdrożeń wszerz lub w górę nie odbywa się kosztem wydajności.

Szybkie wdrożenie

Automatyzacja wdrażania maszyn wirtualnych i pamięci masowych pozwala na szybsze udostępnianie usług stworzonych dla chmury.

Większa efektywność i zwrot z inwestycji

Dynamiczna przenośność między serwerami umożliwia wyeliminowanie planowych przestojów. A optymalizacja wykorzystania zasobów serwerowych i pamięci masowych pomaga w zachowaniu kontroli nad kosztami i uzyskaniu wysokiego zwrotu z inwestycji.