Wyróżnione funkcje

Zarządzanie chmurą prywatną

Zamawianie zasobów w chmurze i wdrażanie maszyn wirtualnych odbywa się w ramach strategii uwzględniających procesy zatwierdzania, zatem możesz ściśle nadzorować udostępnianie zasobów. Oparte na standardzie OpenStack rozwiązanie IBM Cloud Power VC Manager, zintegrowane z serwerem Power E870C, pozwala zarządzać chmurą w samoobsługowym portalu.

Chmurowe aplikacje HMC oferowane w modelu usługowym

Nie musisz już ręcznie zbierać i agregować informacji systemowych, aby poznać dane o wydajności serwerów Power Systems i stanie zasobów. Opracowane przez IBM aplikacje są utrzymywane w bezpiecznej chmurze i przesyłają alerty dotyczące stanu zasobów, ich lokalizacji czy przekroczenia wyznaczonych progów na urządzenia mobilne klientów. Po zakupie nowego serwera Power E850C, E870C lub E880C możesz korzystać z tej innowacyjnej usługi bez dodatkowych opłat.

Narzędzia do automatyzacji i konfiguracji chmury dla systemu AIX®

Automatyzację chmury umożliwiają kluczowe pakiety: klient Chef pozwalający zautomatyzować konfigurację, wdrożenie i zarządzanie; system zarządzania pakietami Yum z dostępem do repozytorium zarówno przy użyciu protokołu FTP, jak i HTTPS (pakiet RPM jest również aktualizowany, aby umożliwić automatyczne wykrywanie komponentów zależnych); oraz rozwiązanie Cloud-Init wraz ze wszystkimi komponentami zależnymi w repozytorium i wsparciem dla użytkowników z licencją na system AIX.

Narzędzia do zarządzania infrastrukturą hybrydową

Maszynami wirtualnymi w chmurze prywatnej i hybrydowej można zarządzać za pomocą jednego, zintegrowanego narzędzia. Oparte na otwartym standardzie OpenStack rozwiązanie Power Systems PowerVC umożliwia integrację z wieloma produktami innych firm do koordynacji chmury hybrydowej, na przykład IBM Cloud Orchestrator czy VMware® vRealize®.

Łączność z aplikacjami od początku stworzonymi dla chmury

Nowe aplikacje i usługi możesz opracowywać błyskawicznie, dzięki czemu efektywność Twoich inwestycji wzrośnie. Oferowane przez IBM produkty API Connect i IBM WebSphere® Connect zapewniają bezpieczną łączność z aplikacjami w chmurze. Nasze usługi Power to Cloud ułatwiają postawienie pierwszych kroków i rozpoczęcie tworzenia nowych aplikacji na opracowanej przez IBM platformie Bluemix®, która umożliwia szybkie tworzenie, wdrażanie aplikacji w chmurze i zarządzanie nimi, a także korzystanie ze stale rozwijającego się ekosystemu usług i środowisk wykonawczych.

Chmura IBM — pakiet startowy

Zacznij korzystać z infrastruktury chmury hybrydowej. Zakup rozwiązania Power E870C uprawnia do korzystania z systemu fizycznego POWER8 dla systemów Linux w chmurze IBM (SoftLayer) przez jeden rok.

Elastyczna moc obliczeniowa na żądanie

Nabywając serwer Convert E880C, można przekształcić zakupioną wcześniej moc obliczeniową (aktywacje procesorów mobilnych i dni procesora w ramach mocy obliczeniowej na żądanie — Elastic COD Processor Days) na moc obliczeniową w chmurze SoftLayer.

Program lojalnościowy Power to Cloud Reward

Uprość wdrożenie chmury. Wraz zakupem systemu Power E870C otrzymujesz 10 000 punktów, które możesz wymienić na usługi ułatwiające lokalne wdrożenie chmury. W przypadku chmur prywatnych usługi z zakresu udostępniania i automatyzacji oferowane w ramach IBM Cloud PowerVC Manager umożliwiają i wspierają implementację w chmurze rozwiązań w dziedzinie tworzenia i eksploatacji oprogramowania. Z myślą o chmurze hybrydowej organizujemy szkolenie Design for Hybrid Cloud Workshop, na którym uczymy, jak tworzyć najlepsze w swojej klasie aplikacje dzięki produktom API Connect i Bluemix oraz serwerom Power Systems.