Większe bezpieczeństwo już na wejściu do systemu z/OS

Hasła to najpowszechniejsza metoda uwierzytelniania użytkowników. Niestety hasło można złamać. Oprogramowanie IBM® Multi-Factor Authentication for z/OS® (IBM MFA) umożliwia uwzględnianie w procesie logowania do systemów z/OS dodatkowych czynników. Rozwiązanie to współpracuje z narzędziem IBM Resource Access Control Facility (RACF®), umożliwiając wieloczynnikowe uwierzytelnianie użytkowników, definiowanie zasad dotyczących tych czynników i stosowanie ich w przypadku określonych identyfikatorów. IBM MFA zapewnia bezpośrednią integrację z serwerem zabezpieczeń, a nie z poszczególnymi czynnikami uwierzytelniania. Dzięki temu nowe czynniki mogą być dodawane bez wprowadzania zmian w infrastrukturze RACF/MFA.

Bezpieczniejsze logowanie

Wieloczynnikowe uwierzytelnianie ułatwia ochronę kont i ogranicza zagrożenia dotyczące newralgicznych danych i aplikacji także wtedy, gdy jeden z czynników zostanie złamany.

Łatwa realizacja wymogów formalno-prawnych

Silne uwierzytelnianie uprzywilejowanych użytkowników oraz wsparcie w zakresie audytów pozwalają spełnić wymogi branżowe i prawne.

Scentralizowane, uproszczone zarządzanie

Scentralizowanie informacji o czynnikach w podsystemie RACF pozwala uprościć sterowanie, przyspieszyć dodawanie czynników i zwiększyć wydajność administrowania.

Funkcje programu IBM Multi-Factor Authentication for z/OS

  • Rozszerzenie oprogramowania RACF o nowe funkcje kontroli i udostępniania
  • Scentralizowana obsługa baz danych RACF
  • Obsługa tokenów RSA SecurID i IBM TouchToken
  • Obsługa kart PIV i CAC
  • Możliwość stosowania wyjątków