Wyróżnione funkcje

IMS Database Solution Pack for z/OS

IBM® IMS™ Database Solution Pack for z/OS® umożliwia organizacji zarządzanie w pełni funkcjonalnymi bazami danych IMS oraz bazami danych HALDB (high availability large database) w ramach jednego rozwiązania. Integruje całe oprogramowanie do obsługi baz danych IMS i oferuje funkcje wspomagające dostrajanie i utrzymanie sprawności baz danych. Ten pakiet rozwiązań może przyczynić się do uproszczenia eksploatacji baz danych i zmniejszyć wpływ reorganizacji baz danych na zasoby systemowe.

IMS Fast Path Solution Pack

IBM IMS Fast Path Solution Pack for z/OS oferuje zaawansowane i intuicyjne narzędzia udostępniające administratorom baz danych wszystkie funkcje, których potrzebują do analizowania, utrzymywania i dostrajania baz danych IMS, w tym mechanizmy zwiększające dostępność systemu. Pakiet ten zawiera kilka produktów do obsługi systemu IMS i łączy wszystkie ich cechy oraz funkcje w jednym skonsolidowanym rozwiązaniu do zarządzania bazami danych IMS Fast Path.

IBM DB2 Utilities Solution Pack for z/OS

IBM DB2® Utilities Solution Pack for z/OS to zestaw zaawansowanych narzędzi do obsługi systemu Db2 ułatwiających wykorzystanie jego programów narzędziowych i zarządzanie nimi. Pomaga w optymalizacji wydajności i wykorzystania zasobów podczas pracy z programami narzędziowymi. Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie najwyższego poziomu wydajności, dostępności i elastyczności programów narzędziowych Db2, przy jednoczesnym obniżeniu całkowitych kosztów operacyjnych.

Zintegrowane funkcje autonomiczne

Narzędzia IBM IMS i Db2 Tools oferują funkcje autonomiczne, dzięki czemu użytkownicy mogą zredukować złożoność systemu, optymalizując zadania wykonywane ręcznie oraz eliminując powstawanie coraz bardziej skomplikowanych struktur, i skuteczniej dostosowywać się do nagłych zmian. IMS Tools Base Autonomics Director automatyzuje powtarzalne zadania związane z monitorowaniem i utrzymywaniem baz danych. Autonomics Director for DB2 for z/OS udostępnia architekturę pozwalającą na zautomatyzowanie pracy programów narzędziowych Db2. Połączenie tych rozwiązań pozwala zwiększyć dostępność złożonych środowisk Db2 i IMS, a także uprościć zarządzanie nimi.

Zobacz także

IMS Database Value Unit Edition

Odpowiednie rozwiązanie serwerowe dla danych IMS, oferowane za jednorazową opłatą

Dowiedz się więcej

IMS Database Utility Solution for z/OS

IMS Database Utility Solution for z/OS

Dowiedz się więcej