Wyróżnione funkcje

Optymalne bezpieczeństwo danych

Odpowiednie nośniki umożliwiają spełnienie wymagań formalno-prawnych i gwarantują wiarygodność podmiotu, który chroni dane przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przypadkową utratą. Przenośne kasety z taśmami doskonale nadają się do przechowywania danych poza głównym ośrodkiem w celu zabezpieczenia ich zarówno przed zagrożeniami naturalnymi, jak i działaniami ludzi. Kasety IBM LTO Ultrium 6 są kompatybilne z napędami taśmowymi LTO Ultrium 6, które realizując dane na poziomie sprzętowym zapewniają ochronę prywatności i zmniejszają ryzyko uszkodzenia danych przez wirusy lub w wyniku sabotażu.

Kaseta w wersji WORM

Kaseta w wersji WORM służy do przechowywania danych w formacie wykluczającym usunięcie i nadpisanie, a tym samym ogranicza ryzyko utraty zawartości nośnika w wyniku błędu ludzkiego.

Współpraca z IBM Spectrum Archive

Kasety umożliwiają partycjonowanie taśm i są zgodne z rozwiązaniem Spectrum Archive, które chroni i zachowuje dane zapisane w systemie plików IBM Linear Tape File System (LTFS). Spectrum Archive indeksuje pliki danych, aby ułatwić ich wyszukiwanie w strukturze przypominającej drzewo katalogów. Do pobrania pliku z nośnika wystarczy prosta operacja przeciągania i upuszczania. Użytkownicy i aplikacje mogą bezpośrednio odczytywać dane z taśmy, bez konieczności polegania na aplikacjach innych firm. W rezultacie dostęp do danych przebiega sprawniej, a koszty licencji na oprogramowanie są niższe.

Pojemność rodzima: 2,5 TB

Większa pojemność kaset ułatwia zapanowanie nad coraz większą ilością danych. Szósta generacja nośników taśmowych LTO Ultrium ma pojemność rodzimą 2,5 TB i mieści do 6,25 TB danych skompresowanych, pozwalając na uzyskanie istotnie wyższej efektywności i wydajności. Ta wyjątkowo wysoka pojemność umożliwia ograniczenie liczby kaset i urządzeń, ilości miejsca oraz nakładu pracy związanego z obsługą pamięci taśmowych.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Typ i model maszyny (numery części):

 • Kaseta LTO Ultrium 6: 3589-650 (numer części 00V7590)
 • Kaseta LTO Ultrium 6 WORM: 3589-670 (numer części 00V7591)
 • Uniwersalna kaseta czyszcząca LTO Ultrium: 3589-004 (numer części 35L2086)
 • Ograniczona gwarancja bezterminowa: dotyczy braku wad wykonania/materiałowych przez cały czas użytecznej eksploatacji produktu

Wymagania sprzętowe

Charakterystyka kasety: wymiary kasety (D x Sz x G) 102,0 mm x 105,4 mm x 21,5 mm (4,02 cala x 4,15 cala x 0,85 cala); masa kasety 200 g (0,441 funta); masa kasety czyszczącej 115 g (0,254 funta).

Charakterystyka bezpieczeństwa: Toksyczność: nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego przy przewidywanym użytkowaniu Palność: wyrób samogasnący zgodnie z UL94

Zalecenia środowiskowe:

 • Warunki użytkowania: 10°C–45°C (50°F–113°F); wilg. względna 10%–80%; maks. 26°C (79°F) term. mokry
 • Warunki krótkotrwałego przechowywania: 16°C–35°C (61°F–95°F); wilg. względna 20%–80%; maks. 26°C (79°F) term. mokry
 • Warunki długotrwałego przechowywania: 16°C–25°C (61°F–77°F); wilg. względna 20%–50%; maks. 26°C (79°F) term. mokry
 • Warunki transportu: -23°C–49°C (-9°F–120°F); wilg. względna 20%–80%; maks. 26°C (79°F) term. mokry
 • Utylizacja: odpad niestwarzający zagrożenia wg rozporządzenia EPA 40CFR261; utylizacja razem ze zwykłymi odpadami biurowymi

Dane techniczne

Charakterystyka ogólna i cechy taśmy:

Modele kaset: kaseta LTO Ultrium 6 o pojemności 2,5 TB z możliwością ponownego zapisu; kaseta LTO Ultrium 6 WORM o pojemności 2,5 TB bez możliwości usunięcia i nadpisania danych.

 • Typ nośnika: kaseta półcalowa z liniowym zapisem serpentynowym
 • Pojemność: rodzima 2,5 TB; do 6,25 TB przy kompresji danych 2,5:1
 • Całkowita grubość taśmy: 6,1 µ (0,00024 cala)
 • Długość taśmy: 846 m (2775 stóp)