Administrowanie systemem IMS przy użyciu jednego narzędzia

IBM® IMS™ Administration Tool pozwala na scentralizowanie kluczowych funkcji administracyjnych związanych z bazami danych IMS, zapewniając narzędzia potrzebne do zarządzania zasobami bibliotek DBD i PSB systemu IMS. Rozwiązanie IMS Administration Tool udostępnia raporty na temat wykorzystania miejsca w katalogu IMS i ułatwia porównanie jego zawartości z aktualnymi bibliotekami ACB. Użytkownik może ponadto wywoływać komendy IMS, generować proste, oparte na zadaniach wyrażenia JCL umożliwiające zarządzanie systemem IMS i uruchamiać instrukcje SQL, by korzystać z danych IMS. Ze wszystkich tych funkcji można korzystać w jednym narzędziu za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika w przeglądarce WWW lub tradycyjnego interfejsu ISPF.

Raporty, które ułatwiają zarządzanie katalogiem IMS

Specjalny kokpit pokazuje wykorzystanie miejsca w katalogu oraz aktualny stan aktywnych i oczekujących bibliotek katalogowych. Wystarczy kliknąć, aby uzyskać dostęp do wszystkich definicji baz danych (DBD) i bloków specyfikacji programu (PSB) systemu IMS.

Analiza katalogu i bibliotek ACB

Porównywanie katalogu IMS i bibliotek ACB dostarcza informacji, które umożliwiają szybkie wykrywanie rozbieżności.

Obsługa szablonów (copybook)

Użytkownik może, w trybie interaktywnym bądź wsadowym, dokonywać masowego importu lub eksportu obiektów do i z katalogu IMS.

Raporty na temat obiektów IMS i mechanizmy ich weryfikacji

Szczegółowe informacje o obiektach IMS ułatwiają wyświetlanie, dodawanie i zmienianie definicji baz danych (DBD) i bloków specyfikacji programu (PSB), a także tworzenie i modelowanie nowych obiektów na podstawie już istniejących.

Obsługa komend typu 1 i 2

Użytkownik może uruchamiać komendy typu 1 i 2, a także analizować skutki ich wykonania. Jeśli system jest niedostępny, komendy można przechować i wywołać wraz z ponownym uruchomieniem programu IMS.

Interfejs do mechanizmu ISPUFI

Użytkownik może wprowadzać, uruchamiać i analizować komendy SQL oraz ich wyniki.

Funkcje programu IBM IMS Administration Tool for z/OS

  • Zarządzanie obiektami
  • Wdrożenie katalogu i zarządzanie nim
  • Generowanie wyrażeń JCL
  • Przetwarzanie komend IMS
  • Kontrolowanie, rejestrowanie zdarzeń i diagnozowanie