Chcesz uzyskać więcej informacji o produkcie?

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o tym produkcie, jego zastosowaniach oraz potencjalnych korzyściach, jakie może przynieść Twojej firmie.

Opracowania

Wskazówki biznesowe i sprawdzone procedury korzystania z tego produktu.

Kontroluj nie tylko role, ale i uprawnienia, a zwiększysz zakres nadzoru nad dostępem

Dowiedz się, jak kontrolować dostęp użytkowników do działań biznesowych dzięki skonsolidowanemu, wysoce precyzyjnemu widokowi uprawnień.

Przeczytaj opracowanie

Ważne kroki na drodze do ochrony danych i zapewnienia właściwego dostępu do nich

Rozwiązania IBM do nadzoru nad tożsamościami są ukierunkowane na potrzeby biznesu i pomagają zapewnić bezpieczeństwo oraz zgodność z przepisami i normami.

Przeczytaj opracowanie

Jak nadzór nad tożsamościami decyduje o zgodności z przepisami i poziomie ryzyka

Przeczytaj, przed jakimi wyzwaniami związanymi z nadzorem stoją dzisiejsze organizacje.

Przeczytaj opracowanie

Ochrona newralgicznych zasobów dzięki nadzorowi nad tożsamościami

Zabezpiecz dostęp do swojej organizacji dzięki zaawansowanym i zintegrowanym rozwiązaniom IBM do nadzorowania tożsamości.

Przeczytaj opracowanie

Inne zasoby

Dowiedz się więcej o korzyściach, jakie ten produkt może przynieść Twojej firmie.

Przegląd rozwiązań IBM do nadzoru nad tożsamościami

Dowiedz się więcej o nadzorze nad tożsamościami, zaczynając od przykrego obowiązku uzupełniania „luk” we współpracy audytorów, menedżerów i personelu IT.

Obejrzyj wideo

Podejmowanie trafnych decyzji dotyczących zarządzania tożsamościami i dostępem

IBM Security Identity Governance and Intelligence pozwala pozyskiwać informacje i niwelować ryzyko.

Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania