Jak działa IBM Security Identity and Access Assurance

Pełni rolę centrum uwierzytelniania i autoryzacji

IBM Security Access Manager działa jako centrum uwierzytelniania i autoryzacji dla aplikacji, w tym aplikacji WWW. Centralizuje zarządzanie dostępem, a jednocześnie sprawia, że wdrażanie bezpiecznych aplikacji jest łatwe i ekonomiczne. Rozwiązanie obsługuje federacyjne pojedyncze logowanie, pomagając bezpiecznie wymieniać informacje między zaufanymi partnerami. Oprogramowanie działa w oparciu o standardy otwarte architektury zorientowanej na usługi (SOA) i infrastrukturę Web Services portali rozproszonych i środowisk mainframe.

Zarządzanie tożsamościami i nadzór nad nią na poziomie korporacyjnym

IBM Security Identity Governance and Intelligence oferuje narzędzia do zarządzania cyklem życia kont użytkowników w przedsiębiorstwie, w tym funkcje oceny i łagodzenia ryzyka w oparciu o nadzór powiązany z kryteriami biznesowymi oraz funkcje przydatne przy likwidacji kont. Security Identity Governance and Intelligence pomaga organizacjom w łagodzeniu ryzyka związanego z dostępem i zapobieganiu naruszeniom zasad dostępu. Działa w oparciu o mechanizm nadzoru nad tożsamościami kierujący się kryteriami biznesowymi oraz wynikami inteligentnej analizy informacji i jest zintegrowany z kompleksowym systemem zarządzania cyklem życia kont użytkowników.

Kontrola użycia uprzywilejowanych danych uwierzytelniających i zarządzanie nimi

IBM Security Privileged Identity Manager zabezpiecza, automatyzuje i kontroluje wykorzystanie tożsamości uprzywilejowanych, aby nie dopuścić do ataków ze strony użytkowników wewnętrznych i podnieść ogólny poziom bezpieczeństwa w środowiskach korporacyjnych przenikających się z systemami zewnętrznymi, w tym chmurą.

Uproszczone zarządzanie tożsamościami i katalogami

IBM Security Directory Suite to skalowalna platforma bazująca na standardach branżowych, która upraszcza zarządzanie tożsamościami i katalogami. Security Directory Suite pomaga połączyć odrębne kontenery danych tożsamościowych w jedno, miarodajne źródło takich informacji. Unifikacja źródeł danych tożsamościowych umożliwia szybsze i bardziej elastyczne wdrażanie aplikacji, jak również poprawia komfort pracy użytkowników. Security Directory Suite zbiera także informacje analityczne o użytkownikach na potrzeby audytów i sprawozdawczości formalnej.

Zbieranie, agregacja i przekształcanie danych w użyteczny materiał dowodowy

IBM Security QRadar Log Manager zbiera i agreguje dane z różnych urządzeń sieciowych i zabezpieczających, przekształcając je w praktycznie użyteczny materiał dowodowy. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest łatwe analizowanie wszystkich dzienników, generowanie kompleksowych raportów i ograniczanie ryzyka poprzez szybsze analizowanie i eliminowanie zagrożeń.

Zobacz także

IBM Security Access Manager

Zabezpiecza i upraszcza zarządzanie dostępem pracowników i klientów.

Dowiedz się więcej

IBM Security Identity Governance & Intelligence (IGI)

Udzielanie i kontrolowanie dostępu użytkowników oraz dokumentowanie ich aktywności

Dowiedz się więcej

IBM QRadar Log Manager

Chroni infrastruktury informatyczne i pomaga spełnić wymagania formalno-prawne

Dowiedz się więcej