Ochrona danych objętych szczególną przed niezamierzonym ujawnieniem

IBM Security Guardium Data Redaction to kluczowy komponent nadzoru nad informacją, który zabezpiecza dane objęte szczególną ochroną, a jednocześnie wspomaga udostępnianie informacji potrzebnych w procesach biznesowych. Zabezpiecza przed niezamierzonym ujawnieniem dane objęte szczególną ochroną zawarte w dokumentach, formularzach i plikach. Wykrywa takie dane i usuwa je z ogólnodostępnych wersji dokumentów. Obsługuje liczne formaty dokumentów, w tym dokumenty zeskanowane, w formacie PDF, TIFF i Microsoft® Word, a także języki angielski, francuski, niemiecki i hiszpański.

Bezpieczeństwo danych na wyższym poziomie

Zabezpiecza nieustrukturyzowane dane objęte szczególną ochroną zawarte w dokumentach, formularzach i plikach.

Automatyzacja procesów ręcznych

Pozwala na odejście od żmudnych, ręcznych adaptacji dokumentów na rzecz szybkich i precyzyjnych procesów zautomatyzowanych.

Ochrona informacji zastrzeżonych

Chroni informacje zastrzeżone i dane osobowe przed nieuprawnionym użyciem wewnątrz organizacji i poza nią, a także ułatwia wdrażanie formalnych mechanizmów nadzoru nad danymi.

Łatwa integracja z innymi systemami

Współpracuje z systemami zarządzania aktami, w tym FileNet P8 i Content Manager 8.

Bezpieczne przeglądanie dokumentów

Bezpieczne przeglądanie dokumentów w interfejsie WWW z dostępem tylko do informacji potrzebnych danej osobie.

Udoskonalone raportowanie

Przechwytuje wszystkie newralgiczne informacje zawarte w dokumentach lub repozytoriach dokumentów na potrzeby raportowania i badania danych.