Wyróżnione funkcje

IBM Spectrum Scale RAID

Sprawia, że odbudowa zawartości uszkodzonych dysków jest kwestią minut, a nie godzin, dzięki wykorzystaniu techniki RAID z rozgrupowaniem (declustered). Natomiast zastosowanie kodu odtwarzającego zamiast replikacji danych zmniejsza zapotrzebowanie na fizyczną przestrzeń dyskową.

Zunifikowana pamięć masowa

W jednej puli konsoliduje pamięć masową do zastosowań plikowych, obiektowych i dla wielkich zbiorów danych oraz umożliwia nowym aplikacjom korzystającym z interfejsów obiektowych lub HDFS wykorzystanie uproszczonego zarządzania danymi plikowymi.

Prawdziwa skalowalność wszerz

System umożliwia liniowe skalowanie wydajności, pojemności liczby plików i liczby obiektów z automatycznym równoważeniem obciążenia i unika wąskich gardeł w sieci NAS poprzez wykorzystanie równoległego systemu plików.

Współużytkowanie i współpraca na globalną skalę

Dane mogą być współużytkowane między geograficznie rozproszonymi ośrodkami, nawet za pośrednictwem połączeń sieciowych o niskim stopniu niezawodności. Mechanizm aktywnego zarządzania plikami (AFM — active file management) buforuje dane z wielu odległych ośrodków, pozwalając na uzyskanie wydajności podobnej, jak w środowiskach lokalnych.

Konektor Hadoop

Aplikacje Hadoop i Spark korzystają bezpośrednio z aplikacyjnych interfejsów programistycznych (API) HDFS. IBM ESS stwarza warunki do szybkich i niezawodnych analiz danych, eliminując konieczność przenoszenia i adaptacji do specjalnej pamięci masowej Hadoop. Wiele źródeł danych łączy w jeden widok HDFS odpowiedni dla aplikacji biznesowych.

Jakość usług pod kontrolą: zarządzanie poziomami pamięci masowej i kompresja

System automatycznie przenosi dane między poziomami pamięci masowej, w tym pamięciami taśmowymi i chmurowymi, zgodnie z przyjętymi strategiami. Eliminuje to konieczność ponoszenia kosztów na niepotrzebną pojemność najwydajniejszych pamięci masowych.

Integracja i modularność

Serwer umożliwia szybkie wdrożenie pierwszego rozwiązania i dodawanie kolejnych bloków pamięci masowej w odpowiedzi na nowe potrzeby. IBM ESS jest systemem zaprojektowanym z myślą o wysokiej dostępności i zrównoważonym pod kątem przepustowości. Wybierając ESS, unikasz ryzyka i komplikacji charakterystycznych dla innych rozwiązań i na całym świecie możesz korzystać z jednego źródła wsparcia dla sprzętu i oprogramowania.

Certyfikat HortonWorks

Rozwiązanie Elastic Storage Server z pamięcią masową all-flash jest w pełni certyfikowane przez Hortonworks i idealnie nadaje się do implementacji środowisk Hadoop, Spark i innych systemów do analizy wielkich zbiorów danych. Zdolność serwera do bezpośredniej obsługi pamięci plikowych, obiektowych i HDFS istotnie redukuje narzut na zarządzanie danymi i przyspiesza dostęp do wyników.

Zobacz także

IBM Spectrum Storage Suite

Uproszczenie migracji infrastruktury pamięci masowej wspierającej Twoją firmę

Dowiedz się więcej

IBM Spectrum Scale

Pamięć kognitywna zarządza danymi w chmurze, big data, obiektowymi i analitycznymi

Dowiedz się więcej

IBM Cloud Object Storage: Public

Efektywna obsługa coraz większej ilości nieustrukturyzowanych danych.

Dowiedz się więcej