Skalowalna wszerz pamięć plikowa i obiektowa z kognitywnym zarządzaniem danymi

IBM Elastic Storage Server to nowoczesna implementacja pamięci masowej zdefiniowanej programowo, w której oprogramowanie IBM Spectrum Scale połączono z serwerami opartymi na procesorach IBM POWER8® i zaawansowanym podsystemie we/wy oraz dwuportowymi obudowami pamięci masowych. IBM Spectrum Scale to równoległy system plików stanowiący fundament działania serwera IBM ESS. IBM Spectrum Scale skaluje przepustowość powiększającego się systemu przy zachowaniu możliwości pracy w jednej przestrzeni nazw. Rozwiązanie takie eliminuje niepotrzebną konteneryzację danych, upraszcza zarządzanie pamięcią masową i sprzyja wysokiej wydajności. Konsolidując środowisko pamięci masowej wokół serwera IBM ESS, można wyeliminować wiele przyczyn nieefektywności, obniżyć koszty nabycia produktów i wydajnie obsługiwać wymagające aplikacje.

Zdolna obsłużyć ogromne wolumeny danych

IBM ESS jest w stanie osiągnąć przepustowość nawet 40 GB/s i umożliwia skalowanie do pojemności rzędu eksabajtów z wykorzystaniem IBM Spectrum Scale. Rosnącą ilością danych można zarządzać, także wielopoziomowo, praktycznie w dowolnych pamięciach masowych.

Niższy całkowity koszt użytkowania

IBM ESS używa rozwiązania IBM Spectrum Scale RAID z rozgrupowaniem (declustered) i kodowaniem odtwarzającym, by rozproszyć i chronić dane. Obsługa interfejsów API RESTFUL umożliwia ograniczenie kosztów eksploatacyjnych.

Płynna integracja lokalnej i chmurowej pamięci masowej

Pamięć masowa w chmurze hybrydowej umożliwia korzystanie zarówno z zalet lokalnego przechowywania danych, jak i potencjału chmury. Rodzime funkcje przenoszenia danych między poziomami pozwalają na ich migrację do lub z chmury zgodnie z przyjętymi strategiami.

Współpraca na skalę światową

Takie mechanizmy, jak zaawansowane zarządzania plikami, inteligenty routing i buforowanie umożliwiają współużytkowanie danych z wielu lokalizacji jako jednej przestrzeni nazw.

Obsługa wielu protokołów

System obsługuje protokoły plikowe (POSIX, NFS, SMB), obiektowe (S3, Swift), blokowe (iSCSI) i Hadoop (HDFS).

Prosty, intuicyjny graficzny interfejs użytkownika

Zarządzanie systemem i oprogramowaniem odbywa się w sposób zintegrowany, za pomocą interfejsu GUI IBM ESS, który jest kompatybilny z IBM Spectrum Control. W rezultacie procesy wdrażania, rozwiązywania problemów i administracji są istotnie uproszczone.

Najważniejsze cechy

  • IBM Spectrum Scale RAID
  • Zunifikowana pamięć masowa
  • Prawdziwa skalowalność wszerz
  • Współużytkowanie i współpraca na globalną skalę
  • Konektor Hadoop
  • Jakość usług pod kontrolą: zarządzanie poziomami pamięci masowej i kompresja
  • Integracja i modularność
  • Certyfikat HortonWorks