Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Metodologii Design Thinking można nauczyć się tylko poprzez praktykę. Podczas warsztatów IBM Design Thinking na pierwszym miejscu stawiamy użytkownika. Wspólnie z uczestnikami staramy się w pełni zrozumieć użytkownika i wczuć się w jego sytuację. Korzystając z naszej wspólnej wiedzy, dotrzemy do nieoczywistych spostrzeżeń i nakreślimy drogę do transformacji doświadczenia użytkownika. Razem odkryjemy nowe możliwości!

Rozwiązuj stare problemy nowymi sposobami

Pracując nad następną generacją produktów i rozwiązań, warto kierować się fundamentalnymi potrzebami ludzi i mieć świadomość kontekstu, w jakim te potrzeby występują.

Działaj szybko i we właściwej skali

IBM Design Thinking stwarza zespołom ramy dla analizy i realizacji znakomitych rozwiązań z szybkością i w skali właściwej dla przedsiębiorstwa.

Sukces użytkowników jest Twoim sukcesem

Przenosząc punkt ciężkości z funkcji na użytkowników i ich potrzeby, możesz realizować bardziej użyteczne, praktyczne i pożądane rozwiązania.