Kompilatory IBM: budowa aplikacji zwiększających szybkość i efektywność systemów

Kompilatory IBM udostępniają technologię optymalizacji zdolną korzystać z zasobów na wielu różnych platformach — w tym w systemach IBM Z® i IBM Power Systems™ — by programy osiągały wymaganą wydajność przy mniejszym zapotrzebowaniu na zasoby. Przyczyniają się także do wzrostu produktywności pracy programistów, pozwalając na korzystanie z nowoczesnych rozwiązań sprzętowych bez modyfikowania kodu źródłowego i stosowania specjalnych technik programistycznych. Te kompilatory to:

  • kompilatory języka COBOL dla platform IBM z/OS® i IBM AIX®
  • kompilatory języka Fortran dla platform AIX, Linux na IBM Power Systems i IBM Z
  • kompilatory języka PL/I dla platform IBM z/OS i IBM AIX
  • kompilatory języków C i C++ dla platform z/OS, z/VM, IBM AIX i Linux na IBM Power Systems
  • kompilator języka Swift dla platformy Linux na IBM Z
IBM Compilers

IBM COBOL Compiler Family

Wykorzystanie aplikacji istniejących już na platformach z/OS i AIX

Dowiedz się więcej

IBM Fortran Compiler Family

Tworzenie wydajnych aplikacji korzystających z zaawansowanych funkcji matematycznych

Dowiedz się więcej

IBM C and C++ Compiler Family

Wykorzystanie zaawansowanych technologii kompilacji i optymalizacji

Dowiedz się więcej

IBM PL/I Compiler Family

Integracja aplikacji napisanych w języku PL/I z technologiami WWW

Dowiedz się więcej

IBM Toolkit for Swift - Linux on z Systems

Tworzenie i wdrażanie aplikacji Swift dla systemu Linux na platformie z Systems

Dowiedz się więcej

IBM SDK for Node.js - z/OS

Tworzenie szybkich i skalowalnych aplikacji w języku JavaScript na platformie z/OS

Dowiedz się więcej