Dowiedz się więcej o IBM Communication Server for Windows

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Communication Server?

IBM® Communication Server for Windows® to doskonałe rozwiązanie sieciowe przeznaczone dla stacji roboczych. Oferuje funkcję emulacji terminalu hosta, obsługę aplikacji rozproszonych i opartych na modelu klient-serwer oraz łączność między sieciami lokalnymi a sieciami rozległymi, takimi jak sieci LAN i WAN. IBM Communication Server for Windows udostępnia zestaw solidnych narzędzi do zarządzania komunikacją, sieciami i systemami. Oprócz tego użytkownik ma do dyspozycji bogatą ofertę usług i opcji komunikacyjnych, dzięki którym jego sieć może być w pełni elastyczna.

Protokoły komunikacyjne

IBM Communication Server for Windows umożliwia komunikację między bramami a stacjami roboczymi opartą na protokołach takich jak TCP/IP i SNA. Komunikacja odbywa się przy zastosowaniu różnych mechanizmów sterowania łączem danych (DLC — Data Link Control). Użytkownicy urządzeń mobilnych mogą za pośrednictwem sieci publicznych łączyć się bezpośrednio ze swoim systemem hosta lub innym serwerem Communications Server.

Obsługa interfejsów API

Communications Server obsługuje wiele różnych protokołów i interfejsów API, które doskonale sprawdzają się w wypadku aplikacji klient-serwer i rozproszonego przetwarzania. Udostępniane przez rozwiązanie interfejsy API są kompatybilne z klientami i serwerami, co stanowi zabezpieczenie inwestycji w aplikacje. Programy korzystające z tych interfejsów API mogą działać w dowolnym węźle sieci zarówno po stronie klienta, jak i serwera.

Aplikacje równorzędne

IBM Communication Server for Windows obsługuje interfejs CPI-C (Common Programming Interface for Communications) i protokół komunikacyjny APPC (Advanced Program-to-Program Communication) w środowiskach aplikacji równorzędnych. Dostęp do wielu aplikacji hosta jest możliwy za pośrednictwem interfejsów API jednostek logicznych (LUA) dla aplikacji, które muszą korzystać ze strumieni danych jednostek logicznych LU 0, 1, 2 i 3. Możliwość obsługi protokołu APPN (Advanced Peer-to-Peer Networking®) uzupełnia podstawowe funkcje eksploatacji środowiska SNA (Systems Network Architecture) oferowane przez serwer.

Brama SNA

IBM Communication Server for Windows udostępnia funkcjonalną bramę SNA, która pozwala stacjom roboczym w sieci lokalnej łączyć się za pośrednictwem jednego zestawu adapterów i połączeń fizycznych z komputerami pełniącymi role hostów. Również zdalne stacje robocze mogą po nawiązaniu połączenia z bramą korzystać ze wspólnego szybkiego łącza z hostem. Brama pełni rolę koncentratora jednostek logicznych i udostępnia, korzystając z obsługiwanych przez serwer środków komunikacji, pochodzące od wielu hostów zasoby jednostek logicznych i jednostki PU hostów klienckim stacjom roboczym.

Narzędzia administracyjne

IBM Communication Server for Windows udostępnia narzędzia, które upraszczają administrowanie. Należą do nich alerty systemowe i sieciowe, dzienniki komunikatów i błędów, pliki śledzenia oraz opcje programowania, które pozwalają na konfigurowanie sieci i zarządzanie nimi, a także na budowanie złożonych programów do zarządzania. Narzędzia te mogą być wykorzystywane przez komplementarne produkty do zarządzania systemami i sieciami. Funkcja Remote Administration umożliwia zarządzanie serwerem w intranecie lub Internecie za pośrednictwem panelu do obsługi operacji na węźle.