Cechy i funkcje IBM Enterprise COBOL for z/OS

Wykorzystanie całego potencjału z/Architecture

Pozwala wygenerować kod umożliwiający korzystanie z systemów z15™, z14®, z14 ZR1, z13®, z13s®, zEC12 lub zBC12, z196 bądź procesorów z114 i z10 bez zmieniania kodu źródłowego. Oprócz tego kompilator COBOL pozwala zwiększyć zwrot z inwestycji w sprzęt, ponieważ oferuje najnowocześniejsze technologie optymalizacyjne do obsługi najnowszego sprzętu IBM Z® i oprogramowania pośredniego, w tym produktów CICS®, IMS™ i Db2®.

Połącz rozwiązania Enterprise COBOL i Automatic Binary Optimizer

Korzystaj z najnowszej wersji rozwiązania Enterprise COBOL, by wdrażać nowe zasoby oraz uaktualniać i modernizować już posiadane. Dzięki ABO (sprzedawanemu oddzielnie) usprawnisz działanie modułów w języku COBOL bez ponownego kompilowania.

Ciągłe doskonalenie

Rozwiązanie działa w modelu ciągłego dostarczania, więc dostęp do nowych lub ulepszonych funkcji możesz uzyskać, gdy tylko będzie gotowy kod. Nowe ulepszenia możesz teraz dostawać szybciej i płynniej bez czekania na wydanie następnej wersji.

Większa produktywność

Wśród zalet najnowszego kompilatora COBOL podkreślić należy: i) ułatwienia w określaniu problemów i możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi programistycznych oferowanych przez IBM oraz innych dostawców; ii) dostępność uproszczonych technik programowania.

Łatwa migracja

Produkt rozszerza kompilator o różne możliwości, na przykład opcję wykrywania i korygowania problemów z nieprawidłowymi danymi, co ułatwia przejście z rozwiązania COBOL V4 lub starszego na kompilator COBOL V5 lub V6. Oprócz tego podręcznik dotyczący migracji do środowiska COBOL uzupełniono interaktywnym i działającym w chmurze asystentem migracji, który ułatwia sprawne przeniesienie zasobów.

Modernizacja aplikacji

Użytkownik może zmodernizować środowisko, korzystając ze sprawdzonych funkcji, które rozszerzono o obsługę środowiska WWW, chmury i infrastruktur mobilnym, a przy tym obniżyć koszty, zredukować ryzyko i skrócić cykl przetwarzania. 1) Usługi RESTful Java™ Script Object Notation (JSON) i tradycyjne usługi WWW technologii XML. 2) Natywna obsługa kodowania UTF-8, która umożliwia aplikacjom w języku COBOL komunikowanie się między sobą za pośrednictwem interfejsu API RESTful i bezpośrednie przetwarzanie danych UTF-8. 3) Wsadowe tworzenie aplikacji AMODE 64 (64-bitowych), które umożliwia przetwarzanie dużych tabeli danych o rozmiarze ponad 2 GB.

COBOL Report Writer

IBM COBOL Report Writer (5798-DYR, 5798-DZX) to program dodatkowy działający obok kompilatora IBM COBOL. Definiuje i generuje on wszystkie listingi, raporty i podsumowania, które zwykle wymagane są w aplikacji w języku COBOL. Rozwiązanie to znacznie zmniejsza czaso- i pracochłonność pisania i testowania programów generujących wydruki.

Przykłady wdrożeń

Obraz studium przypadku

DATEV: Modernizacja środowiska COBOL

Przeczytaj opis wdrożenia

DATEV: Wywiad wideo dla DevOps.com

Obraz studium przypadku

Duży północnoamerykański bank

Przeczytaj opis wdrożenia

Szczegóły techniczne

Wymagania sprzętowe

IBM Enterprise COBOL for z/OS V6.3 działa z następującymi serwerami IBM:

  • z15
  • z14 lub z14 ZR1
  • z13® lub z13s®
  • zEnterprise EC12 lub zEnterprise BC12
  • zEnterprise 196 lub zEnterprise 114
  • z10 Enterprise Class lub z10 Business Class

Wymagania dotyczące oprogramowania

  • System z/OS V2.2 lub nowszy z wymaganymi poprawkami PTF

Zobacz także

IBM COBOL Compiler Family

Wykorzystanie aplikacji istniejących już na platformach z/OS i AIX

Dowiedz się więcej

IBM COBOL for AIX

Integracja aplikacji w języku COBOL z technologiami Web Services, XML i Java

Dowiedz się więcej

IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS

Możliwe, że newralgiczne aplikacje w języku COBOL, których używa Twoja firma, nie działają optymalnie. By korzystać z maksymalnej wydajności, trzeba uaktualniać moduły programu zgodnie z wymogami najnowszych systemów mainframe IBM Z®. Migracja z kompilatora i ponowne skompilowanie wszystkich zasobów źródłowych może być jednak trudne i czasochłonne. Wykorzystując zaawansowaną technologię optymalizacji, rozwiązanie IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS® (ABO) generuje kod odpowiadający wymogom najnowszych systemów mainframe IBM Z, który pozwala usprawnić działanie aplikacji bez ich ponownego kompilowania. ABO zmniejsza wykorzystanie zasobów CPU przez aplikacje COBOL, co pozwala obniżyć koszty operacyjne, a jednocześnie zachować pełną zgodność i funkcjonalność oryginalnych modułów. Wydajność ABO V2.1 pozostaje na równi z Enterprise COBOL V6.3. Rozwiązanie ABO V2.1 jest rozliczane w oparciu o wykonanie. Oznacza to, że cena ABO V2.1 opiera się na mocy obliczeniowej partycji logicznej, w której produkt jest uruchamiany. Zapewnia to możliwość dostosowania mocy obliczeniowej do potrzeb przedsiębiorstwa. ABO V2.1 tworzy też zapis SMF-89, ułatwiając zarządzanie mocą obliczeniową.

Dowiedz się więcej

IBM Enterprise PL/I for z/OS

Optymalizacja i modernizacja aplikacji w języku PL/I na platformie IBM z/OS

Dowiedz się więcej

IBM CICS Transaction Server for z/OS

IBM® CICS® Transaction Server for z/OS® to teraz zaawansowany serwer aplikacji napisanych w różnych językach, który umożliwia programistom pisanie i unowocześnianie aplikacji przy użyciu języków i narzędzi najlepiej dopasowanych do ich potrzeb i umiejętności. Obsługiwane języki i środowiska to m.in. te oparte na Java® — OSGi, Springboot®, Jakarta® EE, Eclipse® MicroProfile — i środowisko wykonawcze Node.js® dla języków JavaScript i TypeScript, a także języki COBOL, C/C++ i PL/I. CICS umożliwia skalowanie aplikacji, zapewniając obsługę dużych obciążeń transakcyjnych w bezpiecznym, niezawodnym i ekonomicznym środowisku.

Dowiedz się więcej

IBM Db2 12 for z/OS

IBM Db2® 12 for z/OS® jest czołową korporacyjną bazą do przechowywania newralgicznych danych, opartą na sztucznej inteligencji. Obsługuje różnorodne, dynamiczne i nieprzewidywalne obciążenia, a przy tym pomaga zoptymalizować wykorzystanie zasobów i inwestycje. To jedno z najbardziej skalowalnych, niezawodnych i ekonomicznych rozwiązań w zakresie serwerów danych. Przynosi korzyści Twojemu przedsiębiorstwu poprzez: Analizę, która wydobywa wartość z danych korporacyjnych Wsparcie dla środowisk mobilnych i sztucznej inteligencji Udostępnianie i zarządzanie w chmurze IBM Cloud® w celu ograniczenia złożoności i kosztów

Dowiedz się więcej

IBM Information Management System 15

Jeśli chodzi o transakcyjne bazy danych na platformie IBM Z®, rozwiązanie IBM® Information Management System (IMS™) cieszy się ogromnym zaufaniem. A IMS 15 daje Ci jeszcze większą pewność. Zapewnia dostępność, skalowalność i wydajność środowisk korporacyjnych i zintegrowanych środowisk chmur hybrydowych i lokalnych. IMS to otwarty, połączony, sprzyjający innowacjom system, który wykorzystuje zaufane aplikacje, transakcje i dane IMS, przetwarzając miliardy bezpiecznych transakcji dziennie.

Dowiedz się więcej

IBM Debug for z/OS

Rozwiązanie IBM® Debug for z/OS® umożliwia debugowanie i pokrycie kodu aplikacji z/OS napisanych w językach COBOL, PL/I, C/C++ i assemblerze. Debug for z/OS, tradycyjny produkt do debugowania w systemie z/OS na fundamencie IBM z/OS Debugger, oferuje interfejs użytkownika 3270 oraz funkcję zdalnego debugowania na platformie Eclipse. Korzystanie z dodatkowych możliwości IBM z/OS Debugger i klientów funkcjonalnych jest możliwe w przypadku integracji z rozwiązaniami IBM Developer for z/OS, IBM Developer for z/OS Enterprise Edition i IBM Wazi Developer.

Dowiedz się więcej

Postaw pierwszy krok