Wyróżnione funkcje

Wykorzystanie całego potencjału z/Architecture

Kompilator generuje kod korzystający z możliwości procesorów z9®, z10™, z196, zEC12, zBC12, z13®, z13s™ i z14™ bez potrzeby wprowadzania zmian w kodzie źródłowym. Ponadto stosuje czołowe techniki optymalizacji, które korzystają z potencjału najnowszego sprzętu platformy z Systems® i oprogramowania pośredniego, takiego jak CICS®, IMS™ i DB2®.

Modernizacja aplikacji

Pomaga w modernizacji środowiska dzięki sprawdzonym funkcjom wzbogaconym o obsługę infrastruktur WWW, chmury i platform mobilnych, które przyczyniają się do ograniczenia kosztów, ryzyka i czasu prac programistycznych.

Większa produktywność

Wśród zalet najnowszego kompilatora COBOL podkreślić należy: i) ułatwienia w określaniu problemów i możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi programistycznych oferowanych przez IBM oraz innych dostawców; ii) dostępność uproszczonych technik programowania.

COBOL Migration Assistant

Interaktywne, działające w chmurze narzędzie COBOL Migration Assistant stanowi uzupełnienie podręcznika migracji i pomaga w przejściu z kompilatora COBOL V4 lub starszego do wersji COBOL V5 lub V6.

COBOL Report Writer

IBM COBOL Report Writer (5798-DYR, 5798-DZX) to program dodatkowy działający obok kompilatora IBM COBOL. Definiuje i generuje on wszystkie listingi, raporty i podsumowania, które zwykle wymagane są w aplikacji w języku COBOL. Rozwiązanie to znacznie zmniejsza czaso- i pracochłonność pisania i testowania programów generujących wydruki.

Przykłady wdrożeń

Obraz studium przypadku

Modernizacja środowiska COBOL

DATEV in Germany
Przeczytaj opis wdrożenia

Firma DATEV na konferencji InterConnect 2017 w Las Vegas podzieliła się swoimi doświadczeniami z migracją do kompilatora COBOL V5

Obraz studium przypadku

Modernizacja środowiska COBOL

BCEE in Luxembourg
Przeczytaj opis wdrożenia

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

  • System z/OS V2.1 lub nowszy z wymaganymi poprawkami PTF

Wymagania sprzętowe

IBM Enterprise COBOL for z/OS, V6.2 działa na następujących serwerach IBM:

  • z14
  • z13 lub z13s
  • zEnterprise EC12 i zEnterprise BC12
  • zEnterprise 196 lub zEnterprise 114
  • z10 Enterprise Class i z10 Business Class
  • z9 Enterprise Class lub z9 Business Class

Zobacz także

IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS

Daj więcej mocy aplikacjom w języku COBOL.

Dowiedz się więcej

IBM COBOL for AIX

Integracja aplikacji w języku COBOL z technologiami Web Services, XML i Java

Dowiedz się więcej

Kup teraz i postaw pierwszy krok