Cechy i funkcje IBM Enterprise COBOL for z/OS

Wykorzystanie całego potencjału z/Architecture

Pozwala wygenerować kod umożliwiający korzystanie z systemów z15™, z14®, z14 ZR1, z13®, z13s®, zEC12 lub zBC12, z196 bądź procesorów z114 i z10 bez zmieniania kodu źródłowego. Oprócz tego kompilator COBOL pozwala zwiększyć zwrot z inwestycji w sprzęt, ponieważ oferuje najnowocześniejsze technologie optymalizacyjne do obsługi najnowszego sprzętu IBM Z® i oprogramowania pośredniego, w tym produktów CICS®, IMS™ i Db2®.

Połącz rozwiązania Enterprise COBOL i Automatic Binary Optimizer

Korzystaj z najnowszej wersji rozwiązania Enterprise COBOL, by wdrażać nowe zasoby oraz uaktualniać i modernizować już posiadane. Dzięki ABO (sprzedawanemu oddzielnie) usprawnisz działanie modułów w języku COBOL bez ponownego kompilowania.

Ciągłe doskonalenie

Rozwiązanie działa w modelu ciągłego dostarczania, więc dostęp do nowych lub ulepszonych funkcji możesz uzyskać, gdy tylko będzie gotowy kod. Nowe ulepszenia możesz teraz dostawać szybciej i płynniej bez czekania na wydanie następnej wersji.

Większa produktywność

Wśród zalet najnowszego kompilatora COBOL podkreślić należy: i) ułatwienia w określaniu problemów i możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi programistycznych oferowanych przez IBM oraz innych dostawców; ii) dostępność uproszczonych technik programowania.

Łatwa migracja

Produkt rozszerza kompilator o różne możliwości, na przykład opcję wykrywania i korygowania problemów z nieprawidłowymi danymi, co ułatwia przejście z rozwiązania COBOL V4 lub starszego na kompilator COBOL V5 lub V6. Oprócz tego podręcznik dotyczący migracji do środowiska COBOL uzupełniono interaktywnym i działającym w chmurze asystentem migracji, który ułatwia sprawne przeniesienie zasobów.

Modernizacja aplikacji

Użytkownik może zmodernizować środowisko, korzystając ze sprawdzonych funkcji, które rozszerzono o obsługę środowiska WWW, chmury i infrastruktur mobilnym, a przy tym obniżyć koszty, zredukować ryzyko i skrócić cykl przetwarzania. 1) Usługi RESTful Java™ Script Object Notation (JSON) i tradycyjne usługi WWW technologii XML. 2) Natywna obsługa kodowania UTF-8, która umożliwia aplikacjom w języku COBOL komunikowanie się między sobą za pośrednictwem interfejsu API RESTful i bezpośrednie przetwarzanie danych UTF-8. 3) Wsadowe tworzenie aplikacji AMODE 64 (64-bitowych), które umożliwia przetwarzanie dużych tabeli danych o rozmiarze ponad 2 GB.

COBOL Report Writer

IBM COBOL Report Writer (5798-DYR, 5798-DZX) to program dodatkowy działający obok kompilatora IBM COBOL. Definiuje i generuje on wszystkie listingi, raporty i podsumowania, które zwykle wymagane są w aplikacji w języku COBOL. Rozwiązanie to znacznie zmniejsza czaso- i pracochłonność pisania i testowania programów generujących wydruki.

Przykłady wdrożeń

Obraz studium przypadku

DATEV: Modernizacja środowiska COBOL

Przeczytaj opis wdrożenia

DATEV: Wywiad wideo dla DevOps.com

Obraz studium przypadku

Duży północnoamerykański bank

Przeczytaj opis wdrożenia

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

  • System z/OS V2.2 lub nowszy z wymaganymi poprawkami PTF

Wymagania sprzętowe

IBM Enterprise COBOL for z/OS V6.3 działa z następującymi serwerami IBM:

  • z15
  • z14 lub z14 ZR1
  • z13® lub z13s®
  • zEnterprise EC12 lub zEnterprise BC12
  • zEnterprise 196 lub zEnterprise 114
  • z10 Enterprise Class lub z10 Business Class

Zobacz także

IBM COBOL Compiler Family

Wykorzystanie aplikacji istniejących już na platformach z/OS i AIX

Dowiedz się więcej

IBM COBOL for AIX

Integracja aplikacji w języku COBOL z technologiami Web Services, XML i Java

Dowiedz się więcej

IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS

Daj więcej mocy aplikacjom w języku COBOL.

Dowiedz się więcej

IBM Enterprise PL/I for z/OS

Optymalizacja i modernizacja aplikacji w języku PL/I na platformie IBM z/OS

Dowiedz się więcej

IBM CICS Transaction Server for z/OS

Skalowalne przetwarzanie transakcji w środowisku z/OS

Dowiedz się więcej

IBM Information Management System 15

Wiarygodne dane transakcyjne — mniejsze ryzyko, większa wydajność i innowacyjność

Dowiedz się więcej

IBM Debug for z/OS

Zaawansowane debugowanie złożonych aplikacji w środowiskach z/OS

Dowiedz się więcej

Postaw pierwszy krok