Kompilatory języka COBOL: wsparcie prac programistycznych

Oferowane przez IBM® kompilatory języka COBOL obsługują platformy IBM® AIX i IBM® z/OS®. Udostępniają narzędzia umożliwiające zdynamizowanie prac programistycznych i wykorzystanie istniejących już aplikacji. Dzięki tym rozwiązaniom proces powstawania nowego oprogramowania można strategicznie skorelować z ciągle zmieniającymi się potrzebami współczesnego rynku. Do tych produktów należą:

  • COBOL for AIX®: umożliwia integrację aplikacji w języku COBOL z nowoczesnymi technologiami WWW.

  • Enterprise COBOL for z/OS®: generuje kod wykorzystujący najnowsze możliwości architektury IBM Z®.

ORAZ: IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS®: optymalizuje istniejące aplikacje w języku COBOL bez konieczności ponownego kompilowania z kodu źródłowego.

IBM COBOL Compiler Family

IBM Enterprise COBOL for z/OS

Większa wydajność aplikacji o newralgicznym znaczeniu

Dowiedz się więcej

IBM COBOL for AIX

Integracja aplikacji w języku COBOL z technologiami Web Services, XML i Java

Dowiedz się więcej

IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS

Możliwe, że newralgiczne aplikacje w języku COBOL, których używa Twoja firma, nie działają optymalnie. By korzystać z maksymalnej wydajności, trzeba uaktualniać moduły programu zgodnie z wymogami najnowszych systemów mainframe IBM Z®. Migracja z kompilatora i ponowne skompilowanie wszystkich zasobów źródłowych może być jednak trudne i czasochłonne. Wykorzystując zaawansowaną technologię optymalizacji, rozwiązanie IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS® (ABO) generuje kod odpowiadający wymogom najnowszych systemów mainframe IBM Z, który pozwala usprawnić działanie aplikacji bez ich ponownego kompilowania. ABO zmniejsza wykorzystanie zasobów CPU przez aplikacje COBOL, co pozwala obniżyć koszty operacyjne, a jednocześnie zachować pełną zgodność i funkcjonalność oryginalnych modułów. Wydajność ABO V2.1 pozostaje na równi z Enterprise COBOL V6.3. Rozwiązanie ABO V2.1 jest rozliczane w oparciu o wykonanie. Oznacza to, że cena ABO V2.1 opiera się na mocy obliczeniowej partycji logicznej, w której produkt jest uruchamiany. Zapewnia to możliwość dostosowania mocy obliczeniowej do potrzeb przedsiębiorstwa. ABO V2.1 tworzy też zapis SMF-89, ułatwiając zarządzanie mocą obliczeniową.

Dowiedz się więcej