Kompilatory języka COBOL: wsparcie prac programistycznych

Oferowane przez IBM® kompilatory języka COBOL obsługują platformy IBM® AIX i IBM® z/OS®. Udostępniają narzędzia umożliwiające zdynamizowanie prac programistycznych i wykorzystanie istniejących już aplikacji. Dzięki tym rozwiązaniom proces powstawania nowego oprogramowania można strategicznie skorelować z ciągle zmieniającymi się potrzebami współczesnego rynku. Do tych produktów należą:

  • COBOL for AIX®: umożliwia integrację aplikacji w języku COBOL z nowoczesnymi technologiami WWW.

  • Enterprise COBOL for z/OS®: generuje kod wykorzystujący najnowsze możliwości architektury IBM Z®.

ORAZ: IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS®: optymalizuje istniejące aplikacje w języku COBOL bez konieczności ponownego kompilowania z kodu źródłowego.

IBM COBOL Compiler Family

IBM Enterprise COBOL for z/OS

Większa wydajność aplikacji o newralgicznym znaczeniu

Dowiedz się więcej

IBM COBOL for AIX

Integracja aplikacji w języku COBOL z technologiami Web Services, XML i Java

Dowiedz się więcej

IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS

Daj więcej mocy aplikacjom w języku COBOL.

Dowiedz się więcej