Wyróżnione funkcje

Korzystanie z zalet chmury prywatnej

IBM® Cloud Private oferuje korzyści podobne do chmury publicznej, ale jest to rozwiązanie przeznaczone do użytku tylko przez jedną organizację. Ponadto umożliwia użytkownikom dostosowanie środowiska do własnych potrzeb i wymogów bezpieczeństwa. Można nim zarządzać wewnętrznie lub przy pomocy innej firmy i utrzymywać za firmowym firewallem bądź w środowisku zewnętrznym. Platforma ta zapewnia możliwości chmury publicznej, oferując przy tym zalety chmury prywatnej, takie jak wyższa wydajność, przewidywalne koszty, większe bezpieczeństwo i elastyczne mechanizmy zarządzania.

Możliwość dostosowania do obowiązujących przepisów i standardów branżowych

Platforma ta ułatwia zapewnianie zgodności z obowiązującymi zasadami i regulacjami, dzięki temu dane są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z aktualnymi przepisami i standardami branżowymi. IBM Cloud Private pozwala monitorować i wyświetlać wszystkie aplikacje działające na platformie, aktualizować obciążenia i platformę bazową przy użyciu mechanizmów pozwalających na dostarczanie oprogramowania w trybie ciągłym i bez przerywania pracy.

Aplikacje tworzone od początku dla chmury i w oparciu o standardy otwarte

Wykorzystując rozwiązania IBM Microservice Builder i IBM WebSphere® Application Server Liberty, zespół Twoich programistów może tworzyć dwunastoczynnikowe (12-factor) aplikacje od początku działające w chmurze i dostosowywać je do przepisów i wymogów bezpieczeństwa, które obowiązują Twoją firmę. Produkty te zapewniają programistom mobilność i umożliwiają im tworzenie aplikacji rodzimych dla chmury z każdego miejsca i przenoszenie ich do dowolnej lokalizacji przy użyciu zestawów narzędzi programistycznych, bez rezygnowania z bezpieczeństwa i z zachowaniem zgodności z przepisami.

Modernizacja posiadanych aplikacji

Korzystając z usług publicznych i nowych, działających w kontenerach wersji oprogramowania i środowisk programistycznych, platforma ta oferuje różne zalety chmury, takie jak model jej konsumpcji bądź mechanizmy zarządzania, redukując przy tym zagrożenia związane z wprowadzaniem zmian. Produkty takie jak IBM WebSphere, IBM Db2®, IBM API Connect™, Open Liberty, IBM MQ, IBM UrbanCode® i IBM Microservice Builder dostarczają programistom narzędzia, których potrzebują do tworzenia i obsługiwania zaawansowanych aplikacji oraz do zarządzania nimi.

Integracja z istniejącymi aplikacjami

Platforma ta udostępnia rozwiązania klasy korporacyjnej, takie jak kontenerowe środowisko oparte na technologii Kubernetes bądź środowisko Cloud Foundry, które pozwalają na tworzenie i wdrażanie wymaganych aplikacji. IBM Cloud Private umożliwia integrowanie danych i usług między chmurami, zapewniając wbudowany zestaw narzędzi do tworzenia i eksploatacji oprogramowania, katalog usług integracji i spójność interfejsów API. Oprócz tego IBM Cloud Private działa w istniejącej infrastrukturze i dostarcza rekomendacji na temat tego, gdzie należy rozmieścić newralgiczne obciążenia.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagania programowe IBM Cloud Private:

 • Systemy operacyjne, x86 lub Power: RHEL V7.1, V7.2 bądź V7.3 lub Ubuntu V16.04 LTS (oraz x86: RHEL V7.4)
 • IBM Z (obsługa tylko dla węzłów roboczych): RHEL V7.1 i V7.2 lub Ubuntu V16.04 LTS
 • Windows: IE V11, Firefox V44 lub V45 bądź Chrome V50.0.2661
 • Linux: Firefox V44 lub V45, ESR V38 lub ESR V45
 • MacOS: Safari V9.0.1; x86 Docker: V1.12, V1.13 lub CE; Power: V1.12, V1.13 lub CE
 • Pamięć masowa: NFS V4, Gluster FS V3.5.9, Spectrum Scale (przez NFS lub Hostpath) i wszystkie rozwiązania Kubernetes

Wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe IBM Cloud Private:

 • Co najmniej jeden węzeł (obsługa instalacji pojedynczego węzła)
 • Maksymalnie 60 węzłów zasilania, 300 węzłów x86 (limity te nie są twarde, ale przetestowane)
 • Maksymalnie 2 000 grup kontenerów
 • Maksymalnie 1 000 użytkowników
 • Specyfikacje węzła głównego: 2 rdzenie @2,4 GHz, 4 GB RAM, dysk 6 GB
 • Specyfikacja węzła roboczego: 1 rdzeń @2,4 GHz, 4 GB RAM, dysk 6 GB