Cloud Private pozwala tworzyć niezwykle bezpieczne aplikacje rodzime dla chmury

IBM® Cloud Private to zmieniająca oblicze firm platforma chmury prywatnej, która łączy zalety chmury publicznej z bezpieczeństwem znajdującego się za firewallem centrum przetwarzania danych. To zintegrowana platforma chmurowa oparta na architekturze kontenerowej Kubernetes. Opracowano ją z myślą o błyskawicznym tworzeniu nowych aplikacji przeznaczonych od początku dla chmury i modernizowaniu istniejących obciążeń w kontrolowanym przez klienta, niezwykle bezpiecznym środowisku. IBM Cloud Private umożliwia programistom korzystanie z wbudowanych narzędzi i usług do tworzenia aplikacji, a zespołom operacyjnym udostępnia korporacyjne narzędzia do zarządzania, które pozwalają dbać o bezpieczeństwo i aktualność platformy.

Szybsze wdrażanie aplikacji

Narzędzia do tworzenia i eksploatacji oprogramowania oraz korporacyjne zasoby do zarządzania operacjami umożliwiają ciągłe integrowanie i dostarczanie rozwiązań, monitorowanie ich tworzenia w oparciu o dane, rejestrowanie i korzystanie ze skalowalności.

Zgodność z wymogami formalno-prawnymi

Tworzenie newralgicznych aplikacji przy użyciu IBM Cloud Private pozwala chronić dane, których przetwarzanie jest objęte rygorystycznym przepisami.

Środowisko skrojone na miarę

Użytkownik może spersonalizować swoje środowisko i dostosować je do obowiązujących go wymogów prawnych, nie rezygnując przy tym z zalet chmury prywatnej, takich jak błyskawiczne wdrożenie, skalowalność, intuicyjność i elastyczność.

Integracja z innymi usługami

Połączenie IBM Cloud Private z danymi, mechanizmami komunikacji i integracji, technologiami Java i blockchain, narzędziami do tworzenia i eksploatacji oprogramowania, analizami i innymi ważnymi usługami przyspiesza budowę i wdrożenie aplikacji korporacyjnych.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM