Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Cloud Deployment Services® zwiększa elastyczność i wydajność firmy, zapewniając natychmiastowy dostęp do dostarczanych w formie usługi zasobów IT utrzymywanych w scentralizowanym środowisku. Pozwala zautomatyzować udostępnianie oraz koordynowanie zasobów w środowisku chmury hybrydowej i skuteczniej dostosowywać się do zmiennych warunków. Użytkownicy mogą też wdrożyć system monitorowania, by śledzić swoje wydatki i rozwiązywać problemy związane z utrzymaniem zgodności formalno-prawnej we wszystkich aplikacjach. Wzorce i przepływy prac w IBM Cloud Deployment Services zwiększają elastyczność dzięki technologii VMware Inc. dla centrów danych zdefiniowanych programowo i opcji automatyzacji w chmurze. Zapewnia to kontrolę i prostsze zarządzanie przez specjalny, konfigurowalny kokpit i portal.

Szybkie wdrażanie w chmurze prywatnej lub hybrydowej

Rozwiązanie pozwala na szybsze i prostsze wdrażanie obciążeń zarówno w środowisku lokalnym, jak i zewnętrznym. Integracja mechanizmów zarządzania usługami ułatwia optymalizację struktury i wykorzystywanie wzorców rozwiązań.

Realizacja konkretnych potrzeb biznesowych

Nadzór bazujący na strategiach i logiczne modelowanie aplikacji sprawiają, że usługi udostępniane wielu użytkownikom i w różnych chmurach mogą być realizowane we właściwym wymiarze i na odpowiednim poziomie w przypadku każdego zadania.

Skuteczne monitorowanie i kontrolowanie

Samoobsługowy portal i zintegrowane środowisko programistyczne z interfejsem GUI upraszczają zarządzanie, ograniczają wykorzystanie zasobów IT i umożliwiają monitorowanie m.in. budżetu, procesów rozliczania, pomiarów oraz problemów związanych z nadzorem .

Krótszy czas generowania/zaspokajania zapotrzebowania

Nasze rozwiązanie obejmuje okres tworzenia i wdrażania zasobów (dzień 0 i 1), a także etap ich dostarczania i serwisowania (dzień 2), oferując przy tym katalog wstępnie zdefiniowanych usług, które mogą skrócić czas generowania zapotrzebowania o nawet 70%.

Kup teraz i postaw pierwszy krok

Dowiedz się więcej