Wyróżnione funkcje

Ocena obciążeń

Rozwiązanie może porównywać setki aplikacji według spójnych kryteriów i określać ich priorytety na podstawie wymagań biznesowych. Uwzgledniane są przy tym dwa najważniejsze atrybuty: gotowość na chmurę i korzyści z wdrożenia w chmurze. Użytkownik wybiera po prostu szablon obciążenia, który najlepiej pasuje do potrzeb jego aplikacji. Następnie doprecyzowuje wyniki, przeglądając i modyfikując szereg proponowanych pytań. Dynamiczny raport w sposób przejrzysty wskazuje, które odpowiedzi mają największy wpływ na wynik oceny i dlaczego.

Porównanie ofert dostawców chmury

Porównywanie ofert dostawców, którzy posługują się różnymi modelami cen i łączenia usług w pakiety, bywa bardzo czasochłonne. Specjalnie powołany w IBM zespół na bieżąco aktualizuje bazę z danymi o cenach i możliwościach. Opisywane rozwiązanie korzysta z opatentowanej przez IBM jednostki miary, by znormalizować koszty usług różnych dostawców i udostępnić użytkownikowi inormacje o wszystkich istotnych uwarunkowaniach biznesowych. Prezentowane jest zestawienie ofert dostawców z wyraźnie wskazanymi różnicami dotyczącymi cen oraz braków w stosunku do wymagań aplikacji.

Kosztorys

Rozwiązanie prezentuje dokładny i aktualny kosztorys, który uwzględnia upusty dla przedsiębiorstw i inne reguły wyznaczania cen. Jeśli potrzeby aplikacji biznesowej zmienią się lub konieczne będzie uzyskanie dodatkowych oszczędności, można zmienić dotychczasowe konfiguracje i uzyskać zaktualizowany kosztorys materiałów odzwierciedlający nowy scenariusz. Aby móc na bieżąco obserwować koszty i zarządzać nimi, warto sięgnąć po rozwiazanie IBM Cloud Brokerage Services Cost and Asset Management.

Szybkie decyzje oparte na solidnych przesłankach

Inteligentnie skonstruowane ramy dla podejmowania decyzji oraz algorytmy normalizacyjne stosowane przez aplikację Workload Planning pomagają w szybszym uzyskiwaniu dokładnych i powtarzalnych wyników. Wychodząc od szablonów bazujących na doświadczeniach klientów i branż, można sformułować indywidualne potrzeby biznesowe i związane z aplikacjami.

Przykłady wdrożeń

Obraz studium przypadku

Przedsiębiorstwo z listy Fortune 500 implementuje chmurę hybrydową, by działać sprawniej, zredukować koszty i uprościć zarządzanie

Przeczytaj opis wdrożenia
Obraz studium przypadku

Producent zyskuje pojedyncze rozwiązanie ułatwiające planowanie i nabywanie usług w chmurze od wielu dostawców i zarządzanie nimi.

Przeczytaj opis wdrożenia
Obraz studium przypadku

Międzynarodowe przedsiębiorstwo wybiera hybrydowy model realizacji usług IT.

Przeczytaj opis wdrożenia

Zobacz także

IBM Cloud Brokerage Managed Services

Chmurowy brokering pozwala unifikować planowanie, dostarczanie, zarządzanie.

Dowiedz się więcej

IBM Cloud Brokerage Managed Services - Cost and Asset Management

Przejrzyste ujęcie bieżących informacji pozwalające optymalizować inwestycje w chmurę

Dowiedz się więcej

IBM Cloud Management and Operations Consulting

Wartościowa pomoc w migracji do chmury hybrydowej.

Dowiedz się więcej

Zobacz, jak to działa

Dowiedz się więcej