Analizy predykcyjne pomagają analizować potrzeby aplikacji.

IBM® Cloud Brokerage Services Workload Planning to inteligentna aplikacja, która stwarza ramy do szybkiego podejmowania decyzji o rozmieszczaniu aplikacji w chmurze. Umożliwia stworzenie i nieustanne optymalizowanie strategii chmury hybrydowej z uwzględnieniem potrzeb aplikacji oraz wykorzystanie zalet zarówno systemów tradycyjnych, jak i chmury. Proces planowania obciążeń obejmuje ocenę potencjalnej wartości, jaką przyniosłoby przeniesienie każdej z aplikacji do chmury, a także porównywanie ofert dostawców usług chmurowych w kontekście potrzeb aplikacji. Generowany jest także kosztorys. W rezultacie jeszcze przed realizacją projektu możesz ocenić potencjalne koszty i korzyści.

Szybsza migracja do chmury

Możesz łatwo określić priorytety aplikacji w powiązaniu z korzyściami, jakie przyniesie ich migracja do chmury.

Szybsze podejmowanie decyzji o nabyciu

Analizując różne scenariusze, możesz szybko wybrać optymalne parametry kosztowe i techniczne aplikacji.

Oszczędności finansowe

Ekosystem złożony z produktów różnych dostawców pozwoli na uzyskanie realnych korzyści i uniknięcie zbyt silnego przywiązania do jednego dostawcy.

Cztery składniki planu wdrożenia chmury hybrydowej

  • Ocena obciążeń
  • Porównanie ofert dostawców chmury
  • Kosztorys
  • Szybkie decyzje oparte na solidnych przesłankach

Zobacz, jak to działa

Dowiedz się więcej