Jak działa IBM BigFix for Managed Service Providers

Wykrywa i eliminuje słabe punkty w czasie rzeczywistym

IBM BigFix for Managed Service Providers to zautomatyzowane rozwiązanie, które pomaga zapobiegać naruszeniom zabezpieczeń, eliminować słabe punkty i zachować zgodność z wymogami formalno-prawnymi. Umożliwia ocenianie i egzekwowanie strategii bezpieczeństwa i instalacji poprawek w czasie rzeczywistym, jak również zarządzanie konfiguracją i zasobami programowymi. BigFix nieprzerwanie monitoruje punkty końcowe systemów i dba o ich zgodność z przepisami, zabezpieczając je na wypadek ataku.

Dodatkowy strumień przychodów dzięki niskim nakładom początkowym

Tradycyjni dostawcy zarządzanych usług IT mogą śmiało wejść na rynek zabezpieczeń dzięki stałemu monitoringowi zabezpieczeń i ochrony punktów końcowych, co pozwala odciążyć zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie. Zamiast naprawiać, możesz zapobiegać, wdrażając rozwiązanie wymagające niedużych inwestycji w infrastrukturę. Zwiększ zyski dzięki przynoszącemu błyskawiczne korzyści rozwiązaniu sprzyjającemu wyższym marżom. Następnie postaw na rozwój, tworząc indywidualnie dopasowane rozwiązania dla określonych klientów lub też ukierunkowując się na wiele branż.

Niższe koszty zabezpieczeń punktów końcowych i zarządzania nimi

Zarządzane usługi IBM w dziedzinie zabezpieczania punktów końcowych i zarządzania nimi pozwalają ograniczyć wydatki związane z IT, jakie ponoszą klienci. Dostawcy usług zarządzanych mogą wykorzystać narzędzia IBM do oceny wartości biznesowej, aby opracować modele zwrotu z inwestycji (ROI) przedstawiające przewidywane oszczędności i dodatkowe zyski. Organizacje, które rezygnują z wewnętrznych systemów zarządzania punktami końcowymi na rzecz zarządzanych usług opartych na rozwiązaniu BigFix, nie ponoszą początkowych nakładów kapitałowych, a i tak cieszą się niższymi kosztami eksploatacji.

Pozwala klientom wykorzystać dwa dodatkowe rozwiązania

BigFix Query pomaga klientom błyskawicznie przeszukiwać sieci w przedsiębiorstwie za pomocą gotowych do użycia zapytań, dzięki czemu odpowiedzi są zwracane w czasie rzędu sekund. A to zdecydowanie zwiększa ich możliwości reagowania na incydenty. Z kolei BigFix Customizable Executive Dashboard pozwala klientom łatwo sprawdzić stan zabezpieczeń w firmie, oferując szereg widoków informujących o statusie ochrony punktów końcowych i wartości zarządzanych usług.

Szczegóły techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Wymagania programowe rozwiązania IBM BigFix for Managed Service Providers są dostępne na stronie:

    Wymagania sprzętowe

    Wymagania sprzętowe rozwiązania IBM BigFix for Managed Service Providers są dostępne na stronie:

      Kup teraz i postaw pierwszy krok