Opłacalne usługi i ochrona klientów w jednym

Jako dostawca usług zarządzanych możesz odkryć nowe strumienie przychodów i zwiększyć zyski, oferując klientom skuteczne rozwiązanie do zabezpieczania punktów końcowych — IBM BigFix. Dzięki IBM BigFix Twoi klienci mogą wykrywać i eliminować słabe punkty w zabezpieczeniach punktów końcowych w czasie rzeczywistym. Inteligentna architektura agentów umożliwia stałe monitorowanie i egzekwowanie strategii bezpieczeństwa dzięki lekkiej platformie, którą można szybko wdrożyć.

Ochrona w czasie rzeczywistym

Wykrywa i eliminuje słabe punkty w zabezpieczeniach punktów końcowych w czasie rzeczywistym, zanim zaczną być poważnym problemem.

Większa efektywność inwestycji

Wdrożenie rozwiązania kosztuje niewiele, a zyski zaczyna przynosić niemal natychmiast po implementacji.

Bezpieczeństwo na poziomie, jakiego oczekują klienci

Zdejmij z barków klientów ciężar ręcznego wykonywania czasochłonnych i obarczonych dużym ryzykiem błędu procesów związanych z samodzielnym eliminowaniem słabych punktów zabezpieczeń w punktach końcowych i egzekwowaniem obowiązujących strategii.

Najważniejsze cechy IBM BigFix for Managed Service Providers

  • Wykrywa i eliminuje słabe punkty w czasie rzeczywistym
  • Dodatkowy strumień przychodów dzięki niskim nakładom początkowym
  • Niższe koszty zabezpieczeń punktów końcowych i zarządzania nimi
  • Pozwala klientom wykorzystać dwa dodatkowe rozwiązania