Ochrona newralgicznych danych, niższe koszty i łagodzenie ryzyka

Zasady i procedury określone w normie PCI DSS są obowiązujące dla wszystkich organizacji, które przechowują, przetwarzają lub przesyłają dane kart płatniczych. Wymagania te mają w zamierzeniu chronić dane użytkowników kart przed nadużyciami i kradzieżą. IBM BigFix Compliance PCI Add-on pomaga organizacjom w nieprzerwanym spełnianiu wymogów normy PCD DSS we wszystkich punktach końcowych, zarówno podłączonych, jak i niepodłączonych do sieci firmowej. Na fundamencie platformy BigFix i metodologii BigFix Compliance dodatek PCI Add-on upraszcza monitorowanie i sprawozdawczość związaną z normą PCI DSS. W szczególności udostępnia kontrole zgodności z zasadami określonymi w tej normie i specjalistyczne kokpity do raportowania stanu zgodności oraz wykrywania obszarów zagrożonych naruszeniami normy.

Niższe koszty spełniania wymagań formalnych

Produkt zawiera listy kontrolne właściwe dla branży PCI i konkretnych platform, obejmujące ponad 3000 kontroli i istotnie ograniczające pracochłonność odwzorowywania wymagań, implementacji oraz zarządzania.

Mniejsze ryzyko niespełnienia wymogów normy

Produkt stale monitoruje konfiguracje zabezpieczeń wszystkich punktów końcowych, natychmiast zgłasza odstępstwa od normy i skutecznie eliminuje je w punktach końcowych.

Widoczność całego przedsiębiorstwa

Specjalistyczne kokpity umożliwiają uzyskiwanie całościowych raportów dotyczących zgodności z wymogami PCI oraz wykrywanie obszarów i punktów końcowych stwarzających ryzyko niespełnienia wymogów.

Jak działa dodatek IBM BigFix Compliance PCI Add-on

  • Kontrole specyficzne dla wymagań branży PCI
  • Monitorowanie i eliminowanie problemów w trybie ciągłym
  • Specjalistyczne kokpity i raporty
  • Spójność infrastruktury i procesów zarządzania

Kup teraz i postaw pierwszy krok