Ograniczenie ryzyka i redukcja kosztów

IBM Security AppScan Source umożliwia organizacjom prowadzenie testów już na początku tworzenia oprogramowania, co ułatwia napisanie kodu, który jest z natury bezpieczny, i pozwala uniknąć problemów z zabezpieczeniami w ostatnich fazach prac. Już na wczesnym etapie cyklu tworzenia oprogramowania można zidentyfikować słabe punkty w kodzie źródłowym aplikacji WWW i mobilnych, co prowadzi do obniżenia kosztów i ograniczenia ryzyka. AppScan Source pozwala wykorzystywać w cyklu tworzenia oprogramowania rozwiązania kognitywne, takie jak funkcja Intelligent Finding Analytics (IFA), dzięki czemu identyfikowanie i eliminowanie słabych punktów wymaga mniej czasu i wysiłku.

Obniżenie kosztów

Identyfikuj słabe punkty w kodzie źródłowym aplikacji WWW i mobilnych już na początku tworzenia oprogramowania, by wyeliminować luki jeszcze przed wdrożeniem produktu.

Oszczędność czasu

Zredukuj liczbę fałszywych alarmów generowanych podczas testów statycznych (SAST) o nawet 98%. Pozwoli to na wysyłanie wyników testów prosto do programistów bez analizowania tych informacji pod kątem prawidłowości przez ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa.

Ograniczenie ryzyka

Włącz zautomatyzowane procesy kontroli bezpieczeństwa do procedur tworzenia oprogramowania dzięki zintegrowaniu analizy kodu źródłowego ze zautomatyzowanym skanowaniem podczas kompilacji i konsolidacji.

Najważniejsze cechy AppScan Source

  • Zaawansowane i ekonomiczne rozwiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji
  • Inteligentna integracja
  • Ograniczenie czaso- i pracochłonności dzięki Intelligent Finding Analytics
  • Udoskonalone funkcje raportowania, nadzoru i egzekwowania strategii
  • Sprawdzone procedury bezpieczeństwa oparte o scentralizowane zarządzanie

Ilustracje produktów

Określanie priorytetu słabych punktów na podstawie istotności i prawdopodobieństwa ich wykorzystania
Określanie priorytetu słabych punktów na podstawie istotności i prawdopodobieństwa ich wykorzystania
Filtrowanie i dostosowywanie wyników do konkretnych potrzeb związanych ze zgodnością z procedurami
Filtrowanie i dostosowywanie wyników do konkretnych potrzeb związanych ze zgodnością z procedurami
Dokładne lokalizowanie słabych punktów w kodzie
Dokładne lokalizowanie słabych punktów w kodzie
Wskazywanie w kodzie obszarów będących słabymi punktami aplikacji
Wskazywanie w kodzie obszarów będących słabymi punktami aplikacji