Przynosi organizacjom oszczędności finansowe i ogranicza ryzyko

IBM Security AppScan Source przynosi organizacjom oszczędności finansowe i ogranicza ryzyko, wykrywając słabe punkty zabezpieczeń w kodzie aplikacji WWW i aplikacji mobilnych jeszcze na wczesnym etapie prac, tak aby można je było wyeliminować przed wdrożeniem. AppScan Source integruje funkcje przetwarzania kognitywnego, takie jak Intelligent Finding Analytics (IFA), z cyklem prac programistycznych, ograniczając czas i koszty wiążące się z wykryciem i wyeliminowaniem słabych punktów.

Obniżenie kosztów

Wykrywa słabe punkty zabezpieczeń w kodzie aplikacji WWW i mobilnych jeszcze na wczesnym etapie prac, tak aby można je było wyeliminować przed wdrożeniem.

Oszczędność czasu

Liczba fałszywych trafień mniejsza nawet o 98% sprawia, że eksperci ds. bezpieczeństwa nie muszą przeglądać alertów i weryfikować ich prawidłowości przed wysłaniem stosownych informacji do programistów.

Niższe ryzyko

Włącza zautomatyzowane procesy kontroli bezpieczeństwa do procedur tworzenia oprogramowania — integruje analizę kodu źródłowego ze zautomatyzowanym skanowaniem w procesie kompilacji i konsolidacji.

Najważniejsze cechy AppScan Source

  • Zaawansowane i ekonomiczne rozwiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji
  • Inteligentna integracja
  • Ograniczenie czaso- i pracochłonności dzięki Intelligent Finding Analytics
  • Sprawdzone procedury bezpieczeństwa oparte o scentralizowane zarządzanie
  • Udoskonalone funkcje raportowania, nadzoru i egzekwowania strategii