Ogranicza ryzyko i ułatwia spełnienie wymogów formalno-prawnych

IBM Security AppScan Enterprise umożliwia ograniczenie ryzyka informatycznego związanego z aplikacjami, wzmocnienie i udoskonalenie wewnętrznych programów zapewnienia bezpieczeństwa oraz spełnienie wymogów formalno-prawnych. Zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo informatyczne i tworzenie oprogramowania mogą wspólnie formułować strategie i w testować aplikacje na wszystkich etapach ich cyklu życia. W specjalnych kokpitach zasoby aplikacyjne są klasyfikowane i szeregowane według priorytetów wynikających z ich wpływu na działalność biznesową. Możliwe jest łatwe rozpoznanie obszarów o wysokim poziomie ryzyka i skupienie środków zapobiegawczych właśnie na tych obszarach. AppScan Enterprise umożliwia skalowalne testowanie zabezpieczeń dzięki szczegółowym kokpitom zapewniającym widok informacji o ryzyku i zgodności z przepisami.

Ograniczenie ryzyka związanego z aplikacjami

Umożliwia zarządzanie w scentralizowany sposób dzięki funkcjom testowania aplikacji kognitywnych, analizom sposobów eliminowania zagrożeń, metrykom poziomu bezpieczeństwa aplikacji korporacyjnych oraz raportom na temat zgodności z najważniejszymi przepisami.

Optymalizacja programu bezpieczeństwa

Udostępnia zespołom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo informacje o stanie zabezpieczeń aplikacji, pozwalając podejmować trafne decyzje uwzględniające ryzyko.

Zgodność z wymogami formalno-prawnymi

Oferuje ponad 40 gotowych do użytku raportów na temat zgodności ze standardami i przepisami, m.in. PCI Data Security Standard, Payment Application Data Security (PA-DSS) (nowy), ISO 27001 i ISO 27002 (nowy), HIPAA, GLBA oraz Basel II.

Najważniejsze cechy AppScan Enterprise

  • Skalowalne testowanie zabezpieczeń aplikacji
  • Strategie testowania, szablony skanowania i porady
  • Szczegółowe raporty i kokpity
  • Zarządzanie aplikacjami w oparciu o poziom ryzyka

Kup teraz i postaw pierwszy krok