Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Środowiska biznesowe podlegają nieustannym zmianom, a do ich obsługi niezbędna jest sprawna i elastyczna infrastruktura IT, którą będzie można szybko dostosowywać do nowych potrzeb. Przetwarzanie w chmurze sprawia, że przedsiębiorstwa mogą pracować mądrzej i szybciej. Serwer korporacyjny Power E880C z funkcjami zarządzania chmurą opartymi na standardach OpenStack umożliwia przyspieszenie transformacji infrastruktury IT w środowisko chmurowe, a w okresie przejściowym zapewnia niezbędną elastyczność. Serwer korporacyjny E880C pomaga w zbudowaniu infrastruktury chmurowej o wysokim poziomie bezpieczeństwa i dostępności, gotowej do szybkiego skalowania, łatwej w utrzymaniu i zarządzaniu — a jednocześnie sprzyjającej rozwojowi działalności.

Zarządzanie chmurą prywatną

Narzędzia programowe do zarządzania chmurą prywatną umożliwiają stworzenie zwirtualizowanej puli zasobów obliczeniowych, portalu samoobsługowego dla użytkowników końcowych oraz strategii przydzielania zasobów, sterowania i ochrony.

Obsługa chmury hybrydowej

Do zarządzania zasobami chmury prywatnej publicznej lub dedykowanej można używać tego samego narzędzia, a obciążenia bezpiecznie kojarzyć z aplikacjami działającymi bezpośrednio w chmurze, by szybko reagować na zmieniające się priorytety biznesowe.

Elastyczne kształtowanie mocy obliczeniowej w chmurze

Możliwe jest tworzenie elastycznych modeli mocy obliczeniowej i konsumpcji zasobów w chmurze.

Monitorowanie danych

Za pośrednictwem chmury IBM można monitorować wykazy i wydajność zasobów w różnych centrach przetwarzania danych.

Chmura pomaga w optymalnym wykorzystaniu zasobów IT

Przetwarzanie w chmurze może usprawnić świadczenie usług IT i uczynić je bardziej opłacalnymi dzięki automatyzacji i lepszemu wykorzystaniu zasobów.

Adaptacja do zmiennych potrzeb biznesowych

Chmura prywatna o mocy obliczeniowej dostępnej na żądanie doskonale radzi sobie z fluktuacjami obciążenia wynikającymi ze zmiennych potrzeb biznesowych.

Najważniejsze cechy

  • Narzędzia do zarządzania infrastrukturą hybrydową
  • Własne chmury
  • IBM Cloud Starter Pack
  • Elastyczna moc obliczeniowa na żądanie